Fundacja „Tychy – Dobre Miejsce” przyjmuje wnioski o dotację.

 


Działająca na terenie miasta Fundacja „Tychy – Dobre Miejsce” rozpoczęła nabór wniosków o dotację. Fundacja dofinansowuje projekty w obszarze szeroko rozumianych działań promocji miasta Tychy, ochrony środowiska, gospodarki, kultury, edukacji, sportu i rekreacji.

O dotację mogą ubiegać się podmioty mające siedzibę lub adres zamieszkania na terenie Miasta Tychy na realizację następujących projektów:

  • opracowywanie i wydawanie publikacji, organizację imprez kulturalnych (organizację koncertów, festiwali, przeglądów, organizację wystaw prac, przygotowanie spektakli teatralnych),
  • uczestnictwo w krajowych i międzynarodowych festiwalach, konkursach i przeglądach,
  • udział w sesjach, konferencjach, seminariach i sympozjach,
  • organizację konferencji, seminariów i sympozjów,
  • przedsięwzięcia mające na celu integrację mieszkańców miasta Tychy,
  • udział w stypendiach,
  • wyprawy naukowo – badawcze (krajowe i zagraniczne).

Szczegółowe informacje, wzór wniosku i regulamin dotacji na stronie fundacji. 


Źródło : https://umtychy.pl/