Stanowisko Miasta Bieruń w sprawie budowy biogazowni w Urbanowicach.

 


Bezpieczeństwo i komfort życia Mieszkańców jest dla władz Miasta Bierunia sprawą o najwyższym znaczeniu, dlatego też z niepokojem obserwujemy plany budowy instalacji beztlenowego przetwarzania odpadów biologicznych przez BM Recykling Sp. z o.o. na terenie zlokalizowanym przy ulicy Lokalnej w Tychach, przy samej granicy z Bieruniem.

Z uwagi na fakt, że kontrowersyjna inwestycja planowana jest na terenie Miasta Tychy, władze Miasta Bierunia nie mogą bezpośrednio brać udziału w procesie decyzyjnym. Nie mniej jednak przyglądamy się sprawie z dużym zainteresowaniem. W chwili obecnej wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla w/w przedsięwzięcia jest rozpatrywany przez Urząd Miasta Tychy.

Urząd Miasta Tychy informuje: „(…) Postępowanie w tej sprawie jest w toku. Decyzja środowiskowa zostanie wydana po analizie całego materiału dowodowego zebranego podczas trwania postępowania administracyjnego (…). Zapewniamy, że wnikliwie czytamy także wnioski i uwagi mieszkańców, które wpływają do Urzędu Miasta w tej sprawie”.

Miasto Bieruń podejmuje działania, zgodnie z prawem i swoimi kompetencjami, poprzez organy Gminy – Radę Miejską i jej Komisje. W poniedziałek, 18 października odbyło się połączone posiedzenie Komisji Gospodarki oraz Komisji Bezpieczeństwa na którym radni przyjęli jednoznaczne stanowisko: „(…)Komisja wnioskuje do Rady Miejskiej o podjęcie stanowiska wyrażającego zaniepokojenie i zdecydowany sprzeciw dla realizacji przedmiotowej inwestycji w tym rejonie oraz przesłanie go do Ministra Klimatu i Środowiska, Prezydenta Miasta Tychy i Starosty Powiatu Bieruńsko-Lędzińskiego, a także innych organów administracji publicznej mogących wpłynąć na zablokowanie realizacji tego przedsięwzięcia. Ponadto Komisja wnioskuje do Burmistrza Miasta Bierunia o podjęcie wszelkich możliwych działań, których celem jest wprowadzenie skutecznego monitoringu procedowanego procesu administracyjnego w zakresie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedmiotowego przedsięwzięcia (…)”.

We wtorek, 20 października na ulicy Lokalnej w Tychach nagrywany był program interwencyjny dla TVP3 Katowice – GŁOS REGIONÓW. Burmistrz Bierunia pojawił się tak wspólnie z radnym Edwardem Andrejczukiem, na zaproszenie redakcji, by wesprzeć protestujących Mieszkańców i podkreślić, że Miasto Bieruń jest przeciwne budowie biogazowni w tej lokalizacji – nieopodal zabudowań mieszkalnych.


Źródło : https://www.bierun.pl/