Urząd Skarbowy w Tychach wystawił na licytację 5 samochodów osobowych.

 


Naczelnik Urzędu Skarbowego w Tychach wystawił na licytację 5 samochodów osobowych o łącznej wartości szacunkowej 235 tys. złotych. Na liście licytowanych samochodów zainteresowani znajdą  Toyotę Hilux, Renault Master, VW Tourana, VW Golfa oraz Opla Movano. Samochody posiadają kartę pojazdu, dowód rejestracyjny oraz kluczyki. Na tej samej licytacji oferowana do nabycia jest również sprężarka Compair C 76 o szacunkowej wartości 22,5 tys. złotych.

Warunkiem udziału w licytacji (w I i II terminie) jest wniesienie do organu egzekucyjnego wadium, które wynosi 1/10 kwoty oszacowania licytowanego przedmiotu. Termin pierwszej licytacji ustalono na środę 27 października 2021r. na godzinę 11.00 w Tychach przy ul. Dojazdowej 8.Cena wywołania w pierwszym terminie licytacji to 3/4 szacunkowej wartości przedmiotu. Jeżeli pierwsza licytacja ruchomości nie dojdzie do skutku – to drugi termin licytacji ustalono na godz. 12:00 w tym samym miejscu co pierwsza. Cena wywołania na drugiej licytacji wynosi 1/2 wartości szacunkowej oferowanych samochodów i sprężarki powietrza.

Naczelnik Urzędu Skarbowego w Tychach zastrzega sobie prawo odwołania licytacji bez podania przyczyn oraz nie odpowiada za wady ukryte i stan techniczny licytowanych ruchomości. Nabywca nie może domagać się unieważnienia licytacji i nabycia ruchomości ani też obniżenia ceny nabycia z powodu jej wad, mylnego oszacowania lub innej przyczyny. Nabywca odbiera zakupione przedmioty własnym transportem i na własny koszt.


Źródło : https://www.slaskie.kas.gov.pl/