Handel przy Cmentarzu Komunalnym na Wartogłowcu podczas święta Wszystkich Świętych.

 


Tyski Zakład Usług Komunalnych w Tychach, będący administratorem Cmentarza Komunalnego w Tychach – Wartogłowcu przeprowadzi licytację miejsc handlowych. Odbędzie się ona 20 października 2021roku od godz. 8.00 w Biurze Cmentarzy Komunalnych w Tychach przy ul. Cmentarnej 19.

Licytacja miejsc handlowych przy Cmentarzu dotyczy okresu Wszystkich Świętych. Mogą w niej wziąć udział osoby i podmioty, które do 18 października 2021 roku spełnią kryteria wymienione w „Regulaminie przydzielania stanowisk handlowych przy Cmentarzu Komunalnym w Tychach – Wartogłowcu w okresie święta Wszystkich Świętych w 2021 roku” oraz złożą wymagane dokumenty.
Regulamin dostępny jest w:

  • biurze Tyskiego Zakładu Usług Komunalnych w Tychach przy ul. Budowlanych 43 (tablica ogłoszeń na parterze budynku);
  • biurze Cmentarza Komunalnego w Tychach – Wartogłowcu przy ul. Cmentarnej 19;
  • biurze Cmentarza Komunalnego w Tychach przy ul. Barwnej;
  • na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Tyskiego Zakładu Usług Komunalnych w Tychach;
  • lub pod linkiem: Regulamin.
Wniosek wraz z załącznikami można pobrać na stronach internetowych Biuletynu Informacji Publicznej Tyskiego Zakładu Usług Komunalnych w Tychach.
W związku ze zmianami w regulaminie przydzielania miejsc handlowych, wynikającymi z wytycznych tyskiej Powiatowej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej, w tym roku przy cmentarzach komunalnych nie będzie się odbywał handel artykułami spożywczymi.

Źródło : https://tzuk.tychy.pl/