Metropolia ogłasza przetarg na wspólny zakup prądu.

 


Blisko jedną terawatogodzinę energii elektrycznej zamierza zakupić największa w Polsce grupa zakupowa, utworzona przez Górnośląsko-Zagłębiowską Metropolię. W jej skład wchodzi 115 zamawiających, w tym ponad 300 jednostek budżetowych. Szacunkowa wartość zakupu wynosi ok. 530 mln zł.

Wspólny zakup energii elektrycznej to sposób na zapewnienie bezpiecznych i efektywnych cenowo dostaw prądu. Na wynegocjowanie korzystnych warunków umowy ma wpływ zarówno duży wolumen kupowanej energii, jak i współdziałanie wszystkich odbiorców wchodzących w skład grupy.

– Kolejne edycje Grup Zakupowych tworzonych przez Metropolię, wykazują oszczędności finansowe oraz potwierdzają słuszność optymalizacji wspólnych działań. Również bezpośrednio wpływają na zacieśnianie współpracy zarówno pomiędzy gminami Metropolii, jak i pozostałymi ważnymi instytucjami z województwa śląskiego – wyjaśnia Karolina Mucha-Kuś, dyrektor Departamentu Projektów i Inwestycji w GZM.

Grupę zakupową energii elektrycznej tworzą gminy z Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii, jak i spoza jej granic. Na liście znajdują się  starostwa powiatowe oraz odrębne jednostki budżetowe. Zakupiona energia elektryczna będzie trafiać m.in. do szkół, przedszkoli, muzeów, szpitali, urzędów oraz zakładów komunalnych. Ponadto grupa obejmuje Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego oraz związane z nim instytucje.

Na liście odbiorców znalazły się m.in. Miejski Zarząd Dróg i Infrastruktury Informatycznej w Zabrzu, Przedsiębiorstwo Komunikacji Miejskiej Sp. z o.o. z Sosnowca, Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Piekarach Śląskich, Stadion Śląski, Planetarium Śląskie, ZOO w Chorzowie.

Grupa zakupowa zrzesza także podmioty zajmujące się mieszkalnictwem. To TBS-y oraz spółdzielnie mieszkaniowe.

Wartość zamówienia na zakup blisko 1 terawatogodziny (TWh) energii elektrycznej szacuje się na prawie 530 mln zł.

– Organizując kolejne edycje grup zakupowych energii elektrycznych spotykamy się coraz większym zainteresowaniem samorządów naszym projektem. Wiedza i doświadczenia w koordynacji działań tak dużej liczby jednostek oraz organizacji przetargów to podstawa do  tworzenia różnych grup zakupowych – wyjaśnia Michał Szczerbiński z Departamentu Projektów i Inwestycji w GZM.

W 2019 r. Metropolia po raz pierwszy w ten sposób zakupiła energię w ramach grupy liczącej 73 zamawiających. Rok później grupa zwiększyła się do 113 uczestników.

W oparciu o model grupowego zakupu Metropolia kupiła także gaz. Odbiorcami było 25 gmin z 66 jednostkami. Obecnie trwają przygotowania do ogłoszenia kolejnego przetargu.

Dobiegają również końca rozmowy z gminami w celu powołania grupy zakupowej samochodów elektrycznych, realizując tym samym wymogi ustawy o elektromobilności i paliwach alternatywnych.


Źródło : https://metropoliagzm.pl/