Od 1 września wracają stacjonarne punkty porad prawnych w Tychach.

 


Od 1 września zostają w Tychach ponownie otwarte dla mieszkańców stacjonarne punkty porad prawnych i poradnictwa obywatelskiego. W dalszym ciągu istnieje możliwość uzyskania porad za pomocą środków porozumiewania na odległość.

Nieodpłatna pomoc prawna i nieodpłatnej poradnictwo obywatelskie przysługują osobie uprawnionej, która nie jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej, w tym osobie fizycznej prowadzącej jednoosobową działalność gospodarczą niezatrudniającą innych osób w ciągu ostatniego roku.

Wszystkie informacje na stronie Nieodpłatna pomoc prawna, nieodpłatne poradnictwo obywatelskie oraz edukacja prawna.Źródło : https://umtychy.pl/