Trwa remont ulicy Obywatelskiej.

 


W środę 11 sierpnia została zamknięta dla ruchu samochodowego ulica Obywatelska (w rejonie skrzyżowania z DK-44).

Jest to związane z trwającymi obecnie pracami rozbudowy ul. Obywatelskiej od ul. Mikołowskiej do ul. Browarowej w Tychach w zakresie przebudowy skrzyżowania DK-44 – Obywatelska – Podleska i rozbudowy ul. Podleskiej od ul. Wałowej do ul. Mikołowskiej.

Wzdłuż ul. Mikołowskiej wyłączony z ruchu zostanie pas w kierunku Browaru, natomiast ruch odbywał się będzie dwukierunkowo. Przez obszar prac będzie możliwość przejazdu pojazdów powyżej 2,5t (w tym pojazdów komunikacji zbiorowej). Na wyłączonym odcinku ul. Obywatelskiej zostaną wykonane prace związane z wymianą konstrukcji jezdni, budową chodników, sygnalizacji świetlnej i sieci teletechnicznej.
W dalszym ciągu zamknięta pozostanie ul. Podleska pomiędzy ul. Wałową a Mikołowską (z wyłączeniem dojazdu do posesji).

Prace prowadzi firma Eurovia – skrzyżowanie po przebudowie zyska nową geometrię oraz sygnalizację, wpiętą w system ITS. Planowane zakończenie tego etapu prac szacuje się na 27.08.2021r.


Źródło : https://umtychy.pl/