Ponad 50 % mieszkańców Tychów wzięło udział w spisie powszechnym.

 


W województwie śląskim w spisie powszechnym wzięło udział 50,16% mieszkańców (9 miejsce wśród województw). Największym odsetkiem spisanych osób może pochwalić się gmina Opatów (83,63%). W Tychach spisało się nieco ponad 50 % mieszkańców.

Nie odkładajmy spisu na późniejszy czas, ale spiszmy się jak najszybciej – najlepiej przez Internet na https://spis.gov.pl/ lub przez infolinię spisową – 22 279 99 99.

Pamiętajmy, że udział w spisie jest obowiązkowy, a odmowa udzielenia informacji podlega karze grzywny.

Na grafice znajduje się mapa woj. śląskiego przedstawiająca odsetek spisanych osób w spisie powszechnym w poszczególnych gminach.