Na który projekt Budżetu Obywatelskiego 2022 zagłosujesz ?

 


Po weryfikacji formalnej i merytorycznej do głosowania w Budżecie Obywatelskim przeszły 144 projekty, w tym 116 dotyczących określonego rejonu miasta i 28 projektów dotyczących ogółu mieszkańców. Aby zdobyć w głosowaniu, które trwać będzie od 10 do 20 września, dużą liczbę głosów należy mieszkańców zaznajomić z tematyką swojego projektu.

Budżet Obywatelski to wydzielona część budżetu miasta, o której decydują mieszkańcy.
W przypadku Tychów jest to 5 mln złotych!

GŁOSOWANIE: 10 września – 20 września 2021 r.

Każdy mieszkaniec Tychów niezależnie od wieku może wziąć udział w głosowaniu i zdecydować, które projekty mają zostać zrealizowane w następnym roku.

Lista wygranych projektów zostanie opublikowana na stronie razemtychy.pl do dnia 7 października 2021 r.

Lista projektów ogólnomiejskich dotyczących określonego rejonu miasta

Tytuł projektu Miejsce realizacji Autor Szacunkowy koszt zadania
Aktywność to dla nas ważne – zajęcia ruchowe w dzielnicy Wilkowyje Wilkowyje Renata Bartecka-Grochla 16 500,00
Coolturalne Wilkowyje wydarzenia kulturalne w dzielnicy Wilkowyje Wilkowyje Renata Bartecka-Grochla 32 000,00
Treningi koszykówki dla dzieci z dzielnicy Wilkowyje Wilkowyje Aleksandra Koronowska 26 500,00
Czujniki pomiaru zanieczyszczenia powietrza w Wilkowyjach Wilkowyje Krystyna Ponińska – Owczarek 6 800,00
Radarowy wyświetlacz na ul. Szkolnej Wilkowyje Krystyna Ponińska – Owczarek 20 000,00
Półkolonie dla dzieci w dzielnicy Wilkowyje Wilkowyje Paweł Porszke 50 000,00
Budowa stacji naprawy rowerów przy skwerze Wilczy Kąt Wilkowyje Adam Rak,
Michał Kasperczyk
12 000,00
Festyn Pożegnanie wakacji w Wilkowyjach Wilkowyje Magdalena Stencel 25 000,00
Remont boiska sportowego przy ul. Szkolnej 94 Wilkowyje Magdalena Stencel 65 000,00
Warsztaty aktywnego seniora w Wilkowyjach Wilkowyje Magdalena Stencel 15 000,00
Oświetlenie Łabędziego Skweru Mąkołowiec, Koźlina Arkadiusz Król 82 000,00
Cykl warsztatów artystycznych dla dzieci w dzielnicy Mąkołowiec Mąkołowiec, Koźlina Arkadiusz Król 16 000,00
Festyn na Mąkołowcu Mąkołowiec, Koźlina Sławomir Sobociński 25 000,00
Spotkania integracyjne dla seniorów w dzielnicy Mąkołowiec Mąkołowiec, Koźlina Sławomir Sobociński 14 000,00
Festyn na Czułowie Czułów, Zwierzyniec (część zachodnia) Elżbieta Bernatt
Grzegorz Praus
35 000,00
Doposażenie Klubu UKS Czułowianka Czułów, Zwierzyniec (część zachodnia) Karol Drabik 13 000,00
Mikołajki na Czułowie Czułów, Zwierzyniec (część zachodnia) Jadwiga Gnela 10 000,00
Wiązy na Wiązowej Czułów, Zwierzyniec (część zachodnia) Jadwiga Gnela 30 000,00
Montaż tablic historycznych na Czułowie Czułów, Zwierzyniec (część zachodnia) Jakub Gnela 30 000,00
Czujniki pomiaru zanieczyszczenia powietrza na Czułowie Czułów, Zwierzyniec (część zachodnia) Jakub Gnela 9 000,00
Dzień Seniora na Czułowie Czułów, Zwierzyniec (część zachodnia) Grzegorz Praus 9 000,00
Mini Park na Wiązowej Czułów, Zwierzyniec (część zachodnia) Łukasz Wilczek 174 383,00
Czujnik jakości powietrza w dzielnicy Wartogłowiec Wartogłowiec Zwierzyniec (część wschodnia) Michał Musioł 3 500,00
Koncert kolęd w dzielnicy Wartogłowiec Wartogłowiec Zwierzyniec (część wschodnia) Michał Musioł 5 000,00
Dni sportu w dzielnicy Wartogłowiec Wartogłowiec Zwierzyniec (część wschodnia) Grzegorz Stachoń,
Anita Skapczyk
7 000,00
Dzień seniora w dzielnicy Wartogłowiec Wartogłowiec Zwierzyniec (część wschodnia) Grzegorz Stachoń,

Anita Skapczyk

9 000,00
Festyn osiedlowy w dzielnicy Wartogłowiec Wartogłowiec Zwierzyniec (część wschodnia) Grzegorz Stachoń,
Michał Musioł
25 525,00
Mikołajki na Wartogłowcu Wartogłowiec Zwierzyniec (część wschodnia) Grzegorz Stachoń 10 000,00
Sport to zdrowie – zajęcia fitness w dzielnicy Wartogłowiec Wartogłowiec Zwierzyniec (część wschodnia) Grzegorz Stachoń 2 400,00
Wieczór taneczny dla mieszkańców w dzielnicy Wartogłowiec Wartogłowiec Zwierzyniec (część wschodnia) Grzegorz Stachoń 4 000,00
Dni Seniora w dzielnicy Jaroszowice – Urbanowice – Wygorzele Jaroszowice
Urbanowice
Wygorzele
Edyta Danielczyk 8 000,00
Półkolonie letnie w MCK Urbanowice Jaroszowice
Urbanowice
Wygorzele
Edyta Danielczyk 35 000,00
Półkolonie zimowe w MCK Urbanowice Jaroszowice
Urbanowice
Wygorzele
Edyta Danielczyk 18 000,00
Rodzinny piknik w dzielnicy Jaroszowice – Urbanowice – Wygorzele Jaroszowice
Urbanowice
Wygorzele
Edyta Danielczyk 18 000,00
Zagospodarowanie terenu przy budynku

przy ul. Sportowej

Jaroszowice
Urbanowice
Wygorzele
Marek Demko 102 000,00
Zagospodarowanie terenu wokół krzyża

przy ul. Cielmickiej

Cielmice,

Osiedle Ogrodnik

Tadeusz Kopyto 19 900,00
Dzień Kobiet w Cielmicach Cielmice,

Osiedle Ogrodnik

Stanisław Kostka 8 000,00
Dzień Seniora  w Cielmicach Cielmice,

Osiedle Ogrodnik

Stanisław Kostka 8 000,00
Mikołajki w Cielmicach Cielmice,

Osiedle Ogrodnik

Stanisław Kostka 8 000,00
Cykl letnich animacji plenerowych dla dzieci
w Cielmicach
Cielmice,

Osiedle Ogrodnik

Stanisław Kostka 10 000,00
Koncert świąteczny  w Cielmicach Cielmice,

Osiedle Ogrodnik

Stanisław Kostka 20 000,00
Montaż trybuny wraz z zadaszeniem na boisku LKS Ogrodnik Cielmice,

Osiedle Ogrodnik

Mariusz Mazur,
Antoni Senczek
95 000,00
Warsztaty artystyczne w Cielmicach Cielmice,

Osiedle Ogrodnik

Bogumiła Wieczorek 15 000,00
Festyn rodzinny w Cielmicach Cielmice,

Osiedle Ogrodnik

Bogumiła Wieczorek 40 000,00
Nordic Walking  w Cielmicach Cielmice,

Osiedle Ogrodnik

Bogumiła Wieczorek 2 000,00
Zagospodarowanie terenu przy kapliczce św. Tekli w Cielmicach Cielmice,

Osiedle Ogrodnik

Bogumiła Wieczorek 55 000,00
Plac do gry w bule przy ulicy Żwakowskiej Glinka, Suble Michał Kasperczyk 65 000,00
Aerobik i zumba dla dzieci i młodzieży na Żwakowie Żwaków Marek Gołosz 2 700,00
Doposażenie placu zabaw na Żwakowie Żwaków Marek Gołosz 40 000,00
Animacje dla dzieci w plenerze Żwaków Barbara Jusiak 6 000,00
Mały artysta warsztaty dla dzieci na Żwakowie Żwaków Barbara Jusiak 12 000,00
Stojaki rowerowe na placu zabaw na Żwakowie Żwaków Barbara Jusiak 12 000,00
Warsztaty rękodzielnicze dla dorosłych na Żwakowie Żwaków Barbara Jusiak 12 000,00
Zagospodarowanie terenu zielonego przy ul. Zgody Żwaków Patrycja Kosowska-Pawłowicz,
Barbara Jusiak,
Agnieszka Sawicka,
Paulina Raczyńska
80 000,00
Bezpieczne przejście dla pieszych przez al. Bielską na Paprocany Żwaków Michał Rutecki 40 000,00
Budowa placu zabaw przy Potoku Tyskim Stare Tychy Joachim Bartecki 153 984,00
Tablica historyczna na Rynku Stare Tychy Tomasz Budziosz 15 000,00
Budowa ekranów dźwiękochłonnych

pomiędzy ul. Damrota i ul. Andersa

Stare Tychy Grzegorz Stachoń 35 000,00
Dywan kwiatowy przy Rynku Stare Tychy Dariusz Wencepel 80 000,00
Starotyskie animacje dla dzieci Stare Tychy Dariusz Wencepel 10 000,00
Starotyski Dzień Seniora Stare Tychy Dariusz Wencepel 10 000,00
Starotyski Festyn Stare Tychy Dariusz Wencepel 40 000,00
Remont chodnika przy ul. Jagiełły 7-33 Paprocany,
P, O1, T1, W 
(część wschodnia)
Stanisław Krasnowski,
Józef Wilczek
100 000,00
Budowa chodnika łączącego
ul. Wyszyńskiego i ul. Paprocańską
Paprocany,
P, O1, T1, W 
(część wschodnia)
Grazyna Makosz,
Sebastian Zupok
77 000,00
Remont chodnika przy ul. Wieniawskiego 87 Paprocany,
P, O1, T1, W 
(część wschodnia)
Anna Sonik 80 000,00
Remont chodnika od ul. Jordana 29
do al. Piłsudskiego 116
Paprocany,
P, O1, T1, W 
(część wschodnia)
Józef Wilczek 50 000,00
Remont chodnika przy ul. Jagiełły 52-110

strona południowa

Paprocany,
P, O1, T1, W 
(część wschodnia)
Sebastian Zupok 150 000,00
Budowa wiaty śmietnikowej
przy ul. Andersa 12 – 14a
Osiedle A Krystyna Bieniek 75 000,00
Budowa dwóch wiat śmietnikowych przy

ul. Wojska Polskiego 5-5b i Arkadowej 6-6c

Osiedle A Sabina Hojniak,
Katarzyna Pluta
137 643,00
Montaż słupów drogowych przy placu Św. Anny Osiedle A Daniel Kowalski 15 000,00
Aktywne A cykliczne warsztaty dla mieszkańców Osiedle A Marcin Szyja 30 000,00
Doposażenie placu zabaw
przy ul. Andersa 20-20a i ul. Asnyka 2-2d
Osiedle A Angelika Waśniowska 50 000,00
Budowa placu zabaw przy
ul. Bibliotecznej 24 – 34 i ul. Batorego 4 – 18
Osiedle B Marek Biela 195 000,00
ekoLOGICZNY piknik rodzinny na osiedlu B Osiedle B Joanna Dziewońska 24 700,00
Budowa wiaty śmietnikowej  i doposażenie placu zabaw przy ul. Bibliotecznej 27 – 29 Osiedle B Rafał Popiel 130 000,00
Montaż oświetlenia pomiędzy ul. Brzozową a ul. Hlonda Osiedle B Stanisław Smolorz,
Jerzy Kopiec
85 000,00
Budowa wiaty śmietnikowej przy ul. Budowlanych 44 – 46 Osiedle B Dorota Wojtkun – Święcka 70 000,00
Ekologiczny festyn osiedlowy na Balbinie Balbina Tomasz Budziosz 20 000,00
Świąteczne warsztaty artystyczne Balbina Tomasz Budziosz 6 000,00
Nauka jazdy na łyżwach Balbina Tomasz Budziosz 1 400,00
Warsztaty judo Balbina Tomasz Budziosz 2 000,00
Turniej piłki nożnej Balbina Tomasz Budziosz 4 000,00
Rowerowy rajd Balbina Tomasz Budziosz 5 000,00
Sportowe półkolonie na Balbinie Balbina Marcin Kuśmierz 46 800,00
Montaż luster drogowych
przy al. Niepodległości
Osiedle C Aleksander Celiński 5 000,00
Remont chodnika przy ul. Cyganerii 21-27 oraz budowa placu zabaw przy ul. Czechowa 1-9 Osiedle C Wojciech Chyliński 211 972,00
Doposażenie placu zabaw i budowa wiaty śmietnikowej przy ulicach: Cyganerii 23-31 Osiedle C Anna Kózka,
Michał Janusiński
106 800,00
Zielony zakątek przy ul. Skłodowskiej 20 – 24 Osiedle C Bernadeta Orzeł 84 000,00
Łąka kwiatowa na os. C Osiedle C Klaudiusz Slezak, Edyta Danielczyk, Dariusz Wencepel 100 000,00
Budowa wiat śmietnikowych
przy al. Bielskiej 69-87
Osiedle C Sławomir Wróbel 155 000,00
Remont chodnika przy ul. Wyszyńskiego 31-37 Osiedle D, G Mikołaj Figlarski 130 000,00
Dęby na Dębowej -nasadzenie drzew
przy ul. Dębowej 40
Osiedle D, G Michał Lorbiecki 3 500,00
Mini Ogród deszczowy przy ul. Darwina Osiedle D, G Michał Lorbiecki 10 000,00
Remont parkingu
przy al. Niepodległości 222-224
Osiedle D, G Elżbieta Tarnowska 180 000,00
Remont dróg wjazdowych
przy ul. Estetycznej i ul. Ejsmonda
Osiedle E Tomasz Barczyński, Mateusz Misiak 193 574,00
Trójkolorowy Dzień Dziecka Osiedle E Michał Kania 29 000,00
Remont ciągu pieszego przy ul. Elfów Osiedle E Adam Ludynia 120 000,00
Montaż stojaków rowerowych na podwórku przy ul. Edukacji 52-68 Osiedle E Ewa i Przemysław Łasut 5 000,00
Zagospodarowanie terenu
przy ul. Wyszyńskiego 22-28
Osiedle F, Zawiść Magdalena Góra, Grażyna Skurska, Grzegorz Pisula 105 000,00
Integracyjne półkolonie dla dzieci na os. F Osiedle F, Zawiść Dawid Kołodziejczyk 9 100,00
Budowa parkingu przy ul. Hierowskiego 37-43 Osiedle H, Ł Łukasz Lipiec,
Piotr Rydz
120 000,00
Budowa oświetlenia przy ul. Hubala
przy Przedszkolu nr 29
Osiedle H, Ł Grzegorz Lutnik 50 000,00
Bajtle w plenerze – cykl animacji dla dzieci Osiedla K, L, Cztery Pory Roku Izabela Demska – Ćwiertka 8 000,00
Budowa boiska przy ul. Legionów Polskich 15-19 Osiedla K, L, Cztery Pory Roku Izabela Demska – Ćwiertka 218 728,00
Budowa boiska przy ul. Konecznego Osiedla K, L, Cztery Pory Roku Aleksandra Pabian, Patrycja Kosowska – Pawłowicz 218 728,00
Montaż poidełka na Rynku na os. K Osiedla K, L, Cztery Pory Roku Aleksandra Pabian, Patrycja Kosowska – Pawłowicz 27 000,00
Festyn Rodzinny przy al. Piłsudskiego Osiedla M, U Krystyna Leszczyńska, Wioletta Niebieszczańska 36 000,00
Budowa placu zabaw i strefy relaksu dla małych i dużych przy ul. Ujejskiego Osiedla M, U Wiktor Szejner 225 342,00
Remont parkingu przy ul. Moniuszki 5-16 Osiedla M, U Jan Zaborowski 225 342,00
Remont schodów przy ul. Armii Krajowej 10 Osiedla N, O Mikołaj Figlarski 38 000,00
Budowa altany śmietnikowej
przy ul. Orzeszkowej 17-29
Osiedla N, O Piotr Lada 150 000,00
Remont parkingu przy ul. Reymonta 9-28 Osiedle R Henryk Radwański 168 910,00
Remont parkingu przy ul. Rodakowskiego 47-55 Osiedle R Janusz Suchan 168 910,00
Budowa parkingu przy ul. Witosa i ul. Sikorskiego Osiedla T, W (część zachodnia) Anna Łodyga 213 360,00
Zagospodarowanie terenu przy ul. Sikorskiego Osiedla T, W (część zachodnia) Paulina Sochacka 184 000,00
Remont chodnika przy ul. Żółkiewskiego 22-24 Osiedla Z, Z1 Ryszard Piątkowski 50 000,00
Tytuł projektu Autor Zaproponowany koszt zadania
Nauka jazdy na łyżwach i rolkach z elementami hokeja Bartosz Adamski 34 000,00
Możesz kogoś uratować – montaż defibrylatorów AED w Tychach Marcin Błaszkiewicz 80 000,00
Budowa boiska treningowego przy ul. Katowickiej 241 Karol Drabik 110 000,00
Kulturalny Zakątek Seniora w MCK Teresa Janeczko,
Longina Giedwiłło
82 600,00
Eko Plac w Parku Południowym Michał Kasperczyk,
Krzysztof Król,
Barbara Konieczna
115 000,00
Wieczór światła nad Paprocanami

 

Michał Kasperczyk,
Krzysztof Król,
Barbara Konieczna
120 000,00
Poidełka w Tychach Magdalena Kilian,
Tomasz Budziosz
54 000,00
Akcja kastracja i sterylizacja dla psów i kotów Aleksandra Malinowska 100 000,00
Ligwistyczna papuga – warsztaty nt. kultury żywego słowa Monika Szydłowiecka 19 500,00
Remont chodnika w Parku Górniczym Błażej Szyja,
Marcin Szyja
250 000,00
Ogród montessoriański przy Przedszkolu nr 14 przy ul. Cyganerii 33 Joanna Antosik 210 000,00
Zagospodarowanie terenu przed SP 40 przy ul. Zgrzebnioka 45 Ryszard Bisaga 350 000,00
Kwiatowy ogród przy Przedszkolu nr 29 przy ul. Hubala 7 Agnieszka Borecka 84 000,00
Siłownia plenerowa przy Morcinku Mikołaj Figlarski,
Grażyna Jurek
105 000,00
Budowa bieżni lekkoatletycznej i skoczni  przy SP 36 przy ul. de Gaulle’a18 Magdalena Frączek,
Szymon Jurczyński
200 000,00
Sensoryczny Park Zmysłów na terenie Przedszkola nr 9 przy ul. Brzozowa 41 Izabela Gęgotek 220 000,00
Młode Talenty – XXX edycja Michał Glenszczyk 40 000,00
Doposażenie placu zabaw przy Przedszkolu nr 22 przy ul. Dąbrowskiego 85 Ilona Grządzielewska 260 000,00
Ścieżka sensoryczna przy Przedszkolu nr 21
przy ul. Zelwerowicza 21
Barbara Kańtor 115 000,00
Kuźnia wyobraźni – kreatywny plac zabaw
przy ul. Edukacji 11A
Anna Klimsiak-Czech 100 000,00
Remont boiska przy ZSP1 przy ul. Leśnej 66 Aleksandra Koronowska 105 000,00
Zagospodarowanie terenu przy boisku przy SP nr 6 przy ul. Katowickiej 102 Hanna Liszka 9 000,00
Więcej drzew dla tyskich szkół Michał Lorbiecki 18 000,00
Sensoryka dla smyka – budowa placu zabaw na terenie Przedszkola nr 3 przy ul. Paprocańskiej 156 Maria Matonóg 70 000,00
Urokliwy Zakątek Wypoczynku i Rekreacji przy I LO przy ul. Korczaka 6 Macin Nycz,
Jarosław Grabowski
420 000,00
Sensoryczny zakątek przy SP nr 17 przy ul. Begonii 5 Zofia Stacha 32 000,00
Pomagając pszczołom, dbasz o siebie – warsztaty dla mieszkańców Grzegorz Wańczyk 25 000,00
Budowa wiaty rowerowej przy ZSP nr 2 w Cielmicach Bogumiła Wieczorek 61 500,00


Źródło : https://razemtychy.pl/budzet-obywatelski/