Czasowe ograniczenie działalności niektórych oddziałów oraz izby przyjęć w tyskim Szpitalu Wojewódzkim.

 


Wojewódzki Szpital Specjalistyczny Megrez informuje, że w związku z czasowym ograniczeniem działalności Oddziałów:
– Chorób Wewnętrznych,
– Chorób Wewnętrznych z Pododdziałem Kardiologicznym.

Od 1 do 15 sierpnia zostaje wstrzymana działalność Izby Przyjęć w zakresie diagnostyki i kwalifikacji do hospitalizacji pacjentów internistycznych.

Opiekę nad w/w pacjentami sprawować będą podmioty ościenne w ramach dostępności miejsc.


Źródło : http://www.szpitalmegrez.pl/