Zostań rodzicem zastępczym w Tychach.

 


Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Tychach poszukuje kandydatów na rodziców zastępczych. Rusza internetowa kampania informacyjna, mająca przybliżyć tę wyjątkową formę opieki nad dziećmi pozbawionymi opieki rodzicielskiej.

Niewydolność opiekuńczo-wychowawcza, uzależnienia, niedojrzałość emocjonalna, choroby oraz zaburzenia psychiczne czy sieroctwo to najczęstsze powody umieszczania dzieci w pieczy zastępczej.

Dzieci kierowane są do rodzin zastępczych zgodnie z ustawą o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej. W pierwszej kolejności poszukuje się kandydatów na rodzinę zastępczą w rodzinie biologicznej. Natomiast gdy nie ma takiej możliwości,  dzieci umieszczane są w instytucjonalnej pieczy zastępczej – ośrodkach opiekuńczych.

W ostatnim czasie przybywa interwencji, w wyniku których dzieci odbierane są biologicznym rodzinom. Z drugiej strony brakuje osób, które podjęłyby się rodzicielstwa zastępczego.

– Wśród mieszkańców naszego powiatu przeważa negatywny wizerunek rodzicielstwa zastępczego. Rodziny zastępcze często są postrzegane przez pryzmat swojej roli w aspekcie pieniężnym.  – mówi Iwona Rogalska, dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Tychach.

– Społeczność lokalna nie dostrzega ogromu pracy rodzin zastępczych, jaki wkładają w zapewnienie stabilnego i bezpiecznego środowiska wychowawczego dla dzieci, które niejednokrotnie doznały trudnych doświadczeń – dodaje dyrektor MOPS.

Stąd decyzja o uruchomieniu internetowej kampanii informacyjnej, która ma na celu zmianę myślenia tyszan o rodzicielstwie zastępczym. Akcja ma również zachęcić potencjalnych rodziców zastępczych do zgłoszenia się do tyskiego Działu Pieczy Zastępczej, funkcjonującego w strukturach Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej.  Jego pracownicy służą wiedzą i radą, pomagają w formalnościach i wspierają na każdym etapie pieczy zastępczej.

W ramach działań przygotowana została strona internetowa bezpiecznarodzina.tychy.pl. Znajdziemy na niej podstawowe informacje o rodzicielstwie zastępczym i formularz kontaktowy. Dodatkowo w miejskich mediach społecznościowych pojawi się fabularyzowany spot przybliżający sytuację dzieci potrzebujących zastępczych rodziców.Źródło : http://umtychy.pl/