Wyniki egzaminu ósmoklasisty 2021 w Tychach.

 


Od 25 do 27 maja uczniowie szkół podstawowych w całym kraju pisali egzamin ósmoklasisty. Wyniki, jakie uzyskali tyscy uczniowie są wyższe niż średnia nie tylko w województwie śląskim, ale i w całej Polsce.

Na podstawie opublikowanych przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną i Centralną Komisję Egzaminacyjną danych, średnie wyniki procentowe w Tychach z przedmiotów: język polski, matematyka i język angielski są wyższe od uzyskanych średnich wyników procentowych w województwie i w kraju.

Średni wynik Egzaminu ósmoklasisty 2021 
część egzaminu Tychy Śląsk Polska
jezyk polski 62 % 61 % 60 %
matematyka 48 % 47 % 47 %
język angielski 73 % 67 % 66 %


Źródło : http://umtychy.pl/