Bieruński Szlak Historyczny.

 


W nowobieruńskiej cześci naszego miasta stanęło 8 tablic typu pylon, które rozmieszczone są w najważniejszych historycznie miejscach. Wydział Promocji Urzędu Miejskiego zrealizował pierwszy etap Bieruńskiego Szlaku Historycznego – bardzo ważnego elementu Strategii Promocji Miasta przyjętej uchwałą w 2017 roku. Tablice posadowione są – tam gdzie to możliwe – przy ścieżkach rowerowych, tak, aby zwracały uwagę turystów i dawały im szansę na poznanie niezwykle bogatej historii Bierunia.

Bieruński Szlak Historyczny to system pylonów informacyjnych umieszczonych w łatwo dostępnych, istotnych dla historii Bierunia miejscach. Zachęcamy mieszkańców i turystów do podążania szlakiem bieruńskim i poznawania historii naszego wyjątkowego miasta. Tablice są oczywiście oznakowane kodem QR – osoby zainteresowane danym obiektem lub fragmentem historii miasta, mogą poprzez zeskanowanie kodu przeczytać w internecie więcej na temat danego miejsca.

Bieruński Szlak Historyczny dzieli się na dwie części – nowobieruńską i starobieruńską. Łącznie składa się na niego 16 pylonów – po 8 w każdej z części. W pierwszej kolejności zrealizowana została część nowobieruńska. Trwają już zaawansowane prace nad etapem II – częścią starobieruńską.

Teksty historyczne do nowobieruńskiej części systemu pylonów informacyjnych opracowane zostały przez Muzeum Miejskie w Bieruniu (w organizacji). Przy ich powstawaniu Dyrektor Agnieszka Szymula współpracowała z Henrykiem Ganobisem oraz Norbertem Jarominem i Jarosławem Mokrym.

Pylony informacyje umieszczone zostały w następujących lokalizacjach:

  • Granica na Wiśle i restauracja Degolówka
  • Starorzecze Wisły (Czarnuchowice)
  • Dwór i arboretum (Bijasowice)
  • Kościół Najświętszego Serca Pana Jezusa w Bieruniu Nowym
  • Budynek dworca kolejowego
  • Historyczne Centrum Bierunia Nowego (Hamrowizna)
  • Dwór i stadnina koni na Solcu
  • Kopalnia Węgla Kamiennego „Piast”

Każda tablica zawieraja opis historyczny miejsca (w języku polskim i angielskim), rycinę obrazującą najważniejszy z historycznego punktu widzenia punkt danego miejsca, mapkę na której zaznaczona jest dana lokalizacja i jej odniesienie do innych punktów w mieście oraz komiksowa ilustracja w której Utopiec w gwarze śląskiej wygłasza kwestię związaną z danym miejscem i jego historycznym znaczeniem. (Teksty wygłaszane przez Utopca są autorstwa Marcina Melona).Źródło : https://www.bierun.pl/