Opryski przeciw komarom od 5 lipca.

 


Od 5 lipca Urząd Miejski w Bieruniu przystępuje do akcji zwalczania komarów i innych muchówek krwiopijnych oraz kleszczy na terenie naszego miasta.

Zabiegi wykonywane będą w godzinach między 2000 a 500 przy założeniu, że temperatura powietrza będzie wówczas niższa niż 250 C i będzie bezdeszczowo.

Przewidywane terminy oprysków:

 • 05.07.2021 r. (poniedziałek)  – Czarnuchowice
 • 06.07.2021 r. (wtorek) -Bijasowice
 • 07.07.2021 r. (środa) – Bieruń Nowy
 • 08.07.2021 r. (czwartek) – Jajosty i Ściernie
 • 09.07.2021 r. (piątek) – Bieruń Stary – Bieruń Stary (w trójkącie pomiędzy
  ul. Krakowską, Gołysową a torem kolejowym do byłej kopalni „Czeczott”)
 • 12.07.2021 r. (poniedziałek) Bieruń Stary – pozostała część

Możliwość wykonania oprysku uzależniona jest od warunków pogodowych (oprysk jest mało skuteczny w przypadku wysokich temperatur i opadów atmosferycznych), dlatego podany wyżej harmonogram może ulec zmianie. O zmianach będziemy każdorazowo informować na naszej stronie internetowej oraz w mediach społecznościowych.

W trakcie oprysku należy:

 • zamknąć okna budynków mieszkalnych i innych obiektów,
 • oddalić się z zakresu pracy maszyny dokonującej oprysku (maszyna umieszczona jest na
  samochodzie),
 • usunąć  otwartą żywność, suszące się pranie lub inne przedmioty,
 • zastosowane środki działają na organizmy zmiennocieplne (skutecznie działają również
  na meszki i kleszcze) i rozkładają się w temperaturze powyżej 250 C, w związku z czym nie
  są szkodliwe dla człowieka. Jeżeli jednak podczas oprysku produkty spożywcze nie
  zostały odpowiednio zabezpieczone przed działaniem środka (schowane), należy przed
  ich spożyciem starannie je umyć, najbezpieczniej zaś potraktować jako nie nadające
  się do spożycia. Z uwagi na to iż środki stosowane działają szkodliwie na pszczoły i inne
  pożyteczne i chronione organizmy zmiennocieplne oprysk prowadzony będzie wyłącznie
  na terenach zabudowanych. W polach, uprawach terenach leśnych itp. przejeżdżająca
  maszyna będzie wyłączona, a prędkość poruszania zwiększona do wartości zgodnej z przepisami o ruchu drogowym.


Źródło : https://www.bierun.pl/