Muzyczne Ogródki na Baczu : Trio Głuch – Łapka – Głuch.

 Źródło : https://kultura.tychy.pl/