XXIII Ogólnopolski Rodzinny Rajd Rowerowy.

 


Zapraszamy do udziału w XXIII Ogólnopolskim Rodzinnym Rajdzie Rowerowym! Organizatorem rajdu jest MOSiR Tychy przy współorganizacji Klubu Turystyki Kolarskiej „Gronie” w Tychach.

Start rajdu 26.06.2021 r. o godz. 10:00. Trasa będzie liczyła ok. 15 km. Biuro rajdu i start z terenu boiska do futbolu amerykańskiego przy Placu Zbawiciela 2 w Tychach, a meta i zakończenie rajdu (ok. godz. 11:30): „Ośrodek Nad Dokawą Pizzeria”, ul. Polne Domy 103 w Pszczynie.

Opłata organizacyjna w wysokości: 12 zł osoba dorosła, 8 zł (dzieci 16-8 lat).

Dzieci 7-letnie i młodsze są zwolnione z opłaty. Zgłoszenia są przyjmowane do 18.06.2021 r. pod adresem e-mail: zgloszenia@mosir.tychy.pl – należy podać imię i nazwisko, datę urodzenia oraz miejsce zamieszkania. Osoby, które zgłoszą swój udział do 18.06.2021 r., mają gwarantowane świadczenia regulaminowe.

Wpłaty w dniu rajdu (26.06.2021 r.) są przyjmowane w godz. 8:30-9:50. Osoby, które zapiszą się w dniu rajdu, nie mają gwarantowanych pełnych świadczeń regulaminowych. Przewidziano posiłek na trasie i konkursy, a także nagrody dla najstarszego i najmłodszego uczestnika rajdu oraz najliczniejszej rodziny.