Andrzej Dziuba wraz z samorządowcami z całego kraju podpisali porozumienie o współpracy.

 


Samorządowcy z czterech stowarzyszeń: „Samorządy dla Polski”, „Dolny Śląsk – Wspólna Sprawa”, „Wielkopolska – Kierunek Europa”, „Łączy Nas Samorząd” a wśród nich Prezydent Miasta Tychy Andrzej Dziuba oraz Senatorowie z Senackiego Zespołu Samorządowego podpisali 16 czerwca porozumienie na rzecz rozwoju polskich samorządów terytorialnych. Porozumienie podpisano w siedzibie Senatu RP.

Sygnatariusze porozumienia podkreślili swoje obawy związane z postępującą centralizacją Polski i podporządkowywaniem coraz większych obszarów życia interesom jednej partii. Niepokój autorów listu wiąże się także z coraz liczniejszymi przypadkami odbierania społecznościom lokalnym prawa do decydowania o swoich sprawach oraz o dochodach wypracowanych przez mieszkańców. Sygnatariusze porozumienia zobowiązali się do współpracy w  przygotowywaniu senackich inicjatyw legislacyjnych, służących rozwojowi samorządu terytorialnego w Polsce, a także dalszej poprawie jakości życia w polskich gminach i miastach.