Weź udział w projekcie „Młodzież na START! 2021” i zyskaj dotację na założenie własnej działalności.

 


Masz pomysł na własny biznes? Masz nie więcej niż 29 lat? Weź udział w projekcie „Młodzież na START! 2021” i zyskaj dotację na założenie własnej działalności gospodarczej!

W ramach projektu oferujemy:

 • bezzwrotną dotację na uruchomienie działalności gospodarczej – 23 050,00 zł
 • wsparcie pomostowe na pokrycie niezbędnych opłat wypłacane miesięcznie 2600,00 zł przez okres pierwszych 6 miesięcy funkcjonowania firmy
 • kompleksowe bezpłatne szkolenia z zakresu zakładania i prowadzenia działalności gospodarczej

Projekt skierowany jest do 50 osób, które spełniają łącznie następujące kryteria:

 • są osobami w wieku od 18 do 29 roku życia
 • zamieszkują na terenie Subregionu Centralnego Województwa Śląskiego
  (w rozumieniu Kodeksu cywilnego)
 • są osobami z wykształceniem minimum gimnazjalnym
 • są osobami posiadającymi status z kategorii NEET
 • pozostają bez zatrudnienia (tj. są bierne zawodowo, nieuczestniczące w kształceniu lub szkoleniu lub są bezrobotne niezarejestrowane w ewidencji Urzędu Pracy)
 • są osobami dotkniętymi negatywnymi skutkami pandemii COVID-19 (tj. są osobami, które w wyniku pandemii COVID-19, w okresie od 1 marca 2020 r. do dnia poprzedzającego rozpoczęcie udziału w projekcie, utraciły zatrudnienie i do dnia rozpoczęcia udziału w projekcie pozostawały poza rynkiem pracy)
 • są osobami planującymi rozpoczęcie prowadzenia działalności gospodarczej w ramach projektu

Nabór wniosków: od 25.05.2021 do 11.06.2021

Dokumenty aplikacyjne dostępne są na stronie: izba.tychy.pl/start oraz bc1.pl 

Biura projektu:

[1] BUSINESS CENTER 1 Sp. z o.o.
Uniwersytecka 13, 40-007 Katowice
(budynek Altus, parter)

dane kontaktowe:
tel. 32 670 40 40
adres e-mail: start@bc1.pl
strona internetowa: www.bc1.pl

Punkt czynny w godzinach: poniedziałki, wtorki i piątki w godz. 8:00 –16:00 oraz środy i czwartki w godz. 8:00 –18:00.

[2] OKRĘGOWA IZBA PRZEMYSŁOWO-HANDLOWA W TYCHACH
ul. Grota Roweckiego 42/331, 43-100 Tychy

dane kontaktowe:
tel. 32 327 72 77, kom. 796 596 106
start@izba.tychy.pl

Punkt czynny w godzinach: w poniedziałki i wtorki w godz. 8:00 – 18:00 oraz w środy, czwartki i piątki w godz. 8:00 – 16:00 w dni robocze. Biuro Organizatora czynne w dni robocze od 8.00 do 16.00.


Źródło : https://izba.tychy.pl/