Zielony Budżet Miasta Bierunia.

 


Ruszamy z Zielonym Budżetem Miasta Bierunia. Start w poniedziałek, 10 maja 2021 roku. Od tego dnia macie 4 tygodnie na przygotowanie propozycji zielonego projektu i złożenie jej. Można to zrobić online poprzez nowoczesną platformę internetową lub klasycznie – poprzez złożenie wniosku papierowego. Nie zwlekajcie. Inicjujcie!

Zielony Budżet Miasta Bierunia to inicjatywa, która w naszym mieście realizowana jest po raz pierwszy w historii. Jej celem jest stworzenie atrakcyjnych dla mieszkańców terenów zielonych oraz włączenie mieszkańców w proces decyzyjny związany ze świadomym i przemyślanym zazielenianiem miasta.

Mieszkańcy zgłaszać mogą propozycje projektów do Zielonego Budżetu Miasta Bierunia. Robić to mogą na formularzu papierowym lub w wersji online. Uruchomiona została specjalna platforma do przeprowadzania Zielonego Budżetu Miasta Bierunia: www.zielonybierun.budzet-obywatelski.org.

Harmonogram

Proponowane do Zielonego Budżetu zadania realizować można w następujących obszarach tematycznych:

  • nasadzenia roślinności
  • renowacja istniejących terenów zieleni
  • łąki kwietne

W ramach Zielonego Budżetu Miasta Bierunia nie będą mogły być realizowane nasadzenia, które są jednoroczne lub generują znaczne koszty późniejszej pielęgnacji.

Ogólna pula środków przeznaczonych na Zielony Budżet Miasta Bierunia 2022 to 100 000 zł. W ramach inicjatywy tej realizować będzie można zarówno projekty małe, jak np. posadzenie drzewka w wybranym przez siebie miejscu czy nasadzenie cebul w ulubionym skwerku, jak i projekty znacznie większe. Maksymalna wartość jednego zielonego projektu to 30 000 zł. Poza nasadzeniami, w ramach Zielonego Budżetu wnioskować będzie można również o elementy małej architektury, jak ławka, czy kosz na śmieci (Wartość małej architektury nie może przekroczyć 30% wartości całego zadania).

Po zakończeniu etapu składania wniosków, który potrwa 4 tygodnie, odbędzie się 3-etapowy proces weryfikacji. Po dokonaniu oceny formalno-prawnej i merytorycznej, powołany zostanie ZESPOŁ OCENIAJĄCY, w skład którego wejdą przedstawiciele Urzędu Miejskiego, Rady Miejskiej oraz organizacji pozarządowych (w przypadku tego ostatniego odbędzie się otwarty nabór). Zespół, w oparciu o posiadane kompetencje i wiedzę, wybierze do realizacji te projekty zgłoszone do Zielonego Budżetu Miasta Bierunia, które charakteryzują się największym wpływem na poprawę środowiska naturalnego na terenie miasta oraz estetyki miasta.

HARMONOGRAM:

  • 10 maja – 6 czerwca – nabór wniosków do Zielonego Budżetu Miasta Bierunia
  • 7 czerwca – 20 czerwca – 3 -etapowy proces weryfikacji wniosków
  • Do 25 czerwca – ogłoszenie wyników i publikacja wybranych do realizacji zadań.

Wybrane przez ZESPÓŁ OCENIAJĄCY projekty zostaną wpisane do Budżetu Miasta na 2022 rok. Zatem w przyszłym roku nastąpi ich realizacja, która oczywiście przebiegać będzie w porozumieniu z autorami zwycięskich zielonych projektów.

Zachęcamy wszystkich mieszkańców do udziału w naszej pilotażowej edycji Zielonego Budżetu Miasta Bierunia. Warto już teraz zastanowić się nad swoim pomysłem. Wasze inicjatywy są dla nas bardzo cenne! Razem zazielenimy Bieruń.


Źródło : https://www.bierun.pl/