Uczniowie liceów i techników kończą dziś naukę.

 


W piątek, 30 kwietnia 2021 r. kończą się zajęcia w roku szkolnym 2020/2021 dla absolwentów liceów i techników.

W roku szkolnym 2020/2021 tyskie publiczne szkoły ponadpodstawowe: licea i technika ukończy łącznie 776 uczniów, a do egzaminów maturalnych przystąpi 767 abiturientów.

Świadectwa i inne dokumenty absolwenci będą mogli odbierać indywidualnie lub w małych grupach w trybie i terminie ustalonym przez dyrektora szkoły,  z zachowaniem obowiązujących zasad bezpieczeństwa epidemicznego.


Źródło : http://umtychy.pl/