100 000 złotych na zielone projekty obywatelskie w Bieruniu.

 


10 maja startuje I edycja Zielonego Budżetu Miasta Bierunia. Inicjatywa ta jest formą konsultacji społecznych mającą na celu zdiagnozowanie potrzeb mieszkańców w zakresie szeroko pojętej ekologii, ochrony środowiska i estetyki najbliższego otoczenia, a następnie realizację zadań publicznych.

PODSTAWOWE INFORMACJE

  • 100 000 zł – kwota przeznaczona na Zielony Budżet Miasta Bierunia
  • Do 30 000 zł – maksymalna wartość projektu (minimalnej nie ma)
  • Zielone projekty mogą być realizowane w następujących obszarach tematycznych: nasadzenia roślinności, renowacja istniejących terenów zielenych i łąki kwietne.

Już wkrótce udostępniona zostanie specjalna platforma internetowa dedykowana Zielonemu Budżetowi Miasta Bierunia. Propozycje projektów składać będzie można online, ale również w tradycyjnej wersji – na formularzu papierowym. Na przygotowanie i złożenie wniosku mieszkańcy będą mieć 4 tygodnie od momentu wystartowania inicjatywy.

Na platformie internetowej znaleść można będzie przykładowe kosztorysy, mapę prezentującą które obszary w Bieruniu są terenami gminnymi, a także katalog inspiracji, a więc zbiór ciekawych do realizacji pomysłów.

Elementy te stanowić mają wsparcie, potrzebne mieszkańcom do sprawnego opracowywania propozycji zielonych projektów. Nasi urzędnicy służyć oczywiście będą również wszelką pomocą – poradami, wskazówkami i odpowiedziami na pytania.

HarmonogramŹródło : https://www.bierun.pl/