Informacja o naborze wniosków PFRON 2021.

 


Informujemy, iż Powiatowy Urząd Pracy w Tychach w dniach od 4 do 18 maja 2021 r. przyjmuje wnioski o przyznanie ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych dotyczące zadań z zakresu zatrudniania i rehabilitacji zawodowej osób niepełnosprawnych w ramach następujących instrumentów rynku pracy:
  • refundacji kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla osób niepełnosprawnych – posiadany limit środków:
  • dla mieszkańców Miasta Tychy wynosi 38.000,00 zł
  • dla mieszkańców powiatu bieruńsko-lędzińskiego wynosi 10.000,00 zł.

środków na podjęcie działalności gospodarczej przez osoby niepełnosprawne zarejestrowane w PUP Tychy – posiadany limit środków:

  • dla mieszkańców Miasta Tychy wynosi 38.000,00 zł
  • dla mieszkańców powiatu bieruńsko-lędzińskiego wynosi 20.000,00 zł.

Kwoty dofinansowania mogą ulec zmniejszeniu w przypadku złożenia większej ilości wniosków.

Zainteresowanych zapraszamy do składania wniosków.

Źródło : https://tychy.praca.gov.pl/