ATsys.pl nowym operatorem projektu grantowego OZE.

 


Gmina Miasta Tychy informuje, że wybrany został nowy operator projektu grantowego pn.: „Odnawialne źródła energii szansa na poprawę jakości powietrza w Tychach”.

Została nim firma ATsys.pl Sp. z o.o. Sp. K. z siedzibą w Katowicach przy ul. Lompy 7/3, wybrana w drodze przetargu nieograniczonego. Zadaniem operatora będzie koordynacja, nadzór i kontrola prawidłowej realizacji projektu w imieniu Gminy Miasta Tychy, na podstawie podpisanej umowy oraz udzielonego pełnomocnictwa (m.in. weryfikacja wniosków o udzielenie grantu, podpisywaniu umów z mieszkańcami, odbiory instalacji itp). Operator odpowiedzialny będzie również za współpracę z mieszkańcami miasta oraz Wykonawcami biorącymi udział w projekcie.

W związku z powyższym, od dnia 26 kwietnia 2021 r. wznowiona zostaje działalność Punktu Obsługi Grantobiorców, zlokalizowanego przy ulicy Barona 30, pokój nr 325 (II piętro).

Punkt Obsługi Grantobiorców czynny będzie cztery razy w tygodniu:

  • poniedziałek – w godz. od 8:00 do 16:00
  • wtorek – w godz. od 8:00 do 16:00
  • środa – w godz. od 8:00 do 16:00
  • czwartek – w godz. od 9:00 do 17:00

Wszelkie sprawy związane z realizacją projektu prosimy omawiać z operatorem poprzez kontakt:

1. telefoniczny:

tel. 721-747-447

tel. 885-557-575

2. mailowy: tychy@niskaemisja.pl

Jednocześnie informujemy, iż w związku z istniejącym zagrożeniem epidemicznym, związanym z rozprzestrzenianiem się koronawirusa SARS-CoV-2, mając na uwadze przede wszystkim bezpieczeństwo, wskazany jest kontakt telefoniczny lub mailowy. Wizyty w POG możliwe są po wcześniejszym umówieniu mailowym bądź telefonicznym.

Z mieszkańcami skierowanymi do podpisania umowy, zainteresowanych złożeniem wniosków o udzielenie lub wypłatę dotacji i odbiorów inwestycji Operator będzie kontaktował się indywidualnie i umawiał sposób, który zapewni zachowanie zasad bezpieczeństwa w trakcie wizyty w Punkcie Obsługi Grantobiorców.


Źródło : http://umtychy.pl/