6.654.000,00 złotych na inwestycje dla powiatu bieruńsko-lędzińskiego.

 


Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych to program, w ramach którego rządowe środki trafiają do gmin, powiatów i miast w całej Polsce na inwestycje ważne dla lokalnych społeczności. Środki przekazane przez rząd można wykorzystać m.in. na budowę żłobków, przedszkoli czy remonty dróg, a także inne, niezbędne lokalnie przedsięwzięcia. W ramach funduszu powiat bieruńsko-lędziński pozyskał 6.654. 000,00 zł.

Na przebudowę drogi powiatowej 5924S, ulicy Osada w Chełmie Śląskim otrzyma 3.000.000,00 zł, na przebudowę drogi powiatowej 5916S, ulicy Satelickiej w Imielinie 2.500.000,00 zł, a na budowę parkingu przy Powiatowym Zespole Szkół wraz z ogrodzeniem, oświetleniem, siecią kanalizacji deszczowej i wodociągowej oraz monitoringiem 1.154.000,00 zł.

Tablica informująca o dofinansowaniu

Tablica informująca o dofinansowaniu

Tablica informująca o dofinansowaniuŹródło : https://www.powiatbl.pl/