Rekrutacja uzupełniająca do projektu ,,Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnościami.

 


Fundacja Inetrnationaler Bund Polska ogłasza rekrutację uzupełniającą uczestników projektu ,,Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnościami – edycja 2020-2021”.  Rekrutacja prowadzona będzie w województwie śląskim dla osób mieszkających na terenie: Tychów, Mysłowic, powiatu bieruńsko-lędzińskiego, powiatu pszczyńskiego, powiatu mikołowskiego. Potrwa od 08.03.2021 do 12.03.2021.

W pierwszej kolejności do udziału w projekcie kwalifikowane będą dzieci niepełnosprawne do 16 roku życia. 

Osoby zainteresowanie prosimy o kontakt telefoniczny pod numerem 789-489-531

REGULAMIN REKRUTACJI aktualizacja od 08.03.2021


Źródło : https://ib-polska.pl/