Od 15 lutego można będzie rozliczać PIT. Sprawdź jakie są nowe ulgi.

 


PIT za ubiegły, 2020 rok będzie można składać od 15 lutego do 30 kwietnia 2021 roku. Wymóg ten dotyczy przede wszystkim osób składających PIT-37 oraz PIT-36.

Żeby zobaczyć przygotowane przez służby skarbowe rozliczenie swojej deklaracji, należy zalogować się poprzez profil zaufany, e-dowód albo bankowość elektroniczną. Innym sposobem jest logowanie się swoimi danymi podatkowymi (PESEL lub NIP) oraz podanie kwoty przychodów za poprzedni okres rozliczeniowy. PIT za ubiegły, 2020 rok będzie można składać od 15 lutego do 30 kwietnia 2021 roku. Wymóg ten dotyczy przede wszystkim osób składających PIT-37 oraz PIT-36. W ubiegłym roku termin składania zeznań był wydłużony aż do 1 czerwca. Zmiana terminu była bezpośrednim efektem pandemii koronawirusa.

Klasycznymi corocznymi ulgami odliczanymi od dochodu są:

  • Ulga termomodernizacyjna w wysokości maksymalnie 53 000 zł na jednego podatnika. Ulga ta obejmuje osoby, które dokonały modernizacji lokalu mieszkalnego albo swojego domu. Oznacza to, że gdy dana nieruchomość ma dwóch współwłaścicieli, to każdemu z nich z osobna przysługuje 53 000 zł do odliczenia – zatem razem aż 106 000 zł. Modernizacja to pojęcie, które może np. określać wymianę pieca węglowego na gazowy lub pompę ciepła. Może też być to wymiana okien na bardziej nowoczesne i energooszczędne albo instalacja fotowoltaiczna na dachu domu produkująca własną energię elektryczną. Ważne jest, aby każdy taki wydatek został udokumentowany odpowiednią fakturą i dowodem zapłaty.
  • Kolejna klasyczna ulga to zapłacone przez nas w trakcie roku składki ZUS. Kwota przysługującego odliczenia wynika zazwyczaj z informacji PIT-11, którą otrzymujemy od swoich pracodawców.
  • Ulgą, która pojawiła się niedawno w związku z trwającą pandemią, jest możliwość odliczenia darowizny na cele walki z COVID-19. Ciekawostką jest, że od dochodu możemy odliczyć podwójną wartość darowizny, jakiej dokonaliśmy na ten cel. Oznacza to, że jeśli podarowaliśmy np. szpitalowi 50 000 zł, to od dochodu możemy odliczyć aż 100 000 zł. Górnym limitem odliczenia jest osiągnięty przez nas dochód. Z prostego wyliczenia wynika, że jeśli nasz dochód roczny wyniósł 100 000 zł, a szpitalowi podarowaliśmy 50 000 zł, to dochód do opodatkowania wyniesie 0 zł. Podobna ulga obowiązuje przy darowiźnie tabletów lub laptopów na rzecz jednostek prowadzących placówki oświatowe.
  • Ulga internetowa w maksymalnej kwocie 760 zł, przy czym ulga ta może być zastosowana w dwóch kolejnych latach. Jeżeli za rok 2019 odliczyliśmy np. 360 zł, to możemy jeszcze dokonać odliczenia tylko za rok 2020 w kwocie maksymalnie 400 zł.
  • ulga prorodzinna, polegająca na możliwości odliczenia określonej ustawowej kwoty za każde posiadane dziecko. Na pierwsze dziecko podatnik może odliczyć 1 112,04 zł. Taką samą kwotę można odliczyć również na drugie dziecko. Limit zwiększa się przy trzecim dziecku do kwoty 2 000,04 zł, a przy czwartym i następnych do kwoty 2 700 zł. Ważny jest limit dochodów, jaki występuje w sytuacji posiadania tylko jednego dziecka. Limit ten wynosi 112 000 zł dla rodziców wspólnie wychowujących dziecko i 53 000 zł dla rodzica samotnie wychowującego dziecko. Oznacza to, że jeśli dochody rodziców przekraczają te kwoty, to przy jednym dziecku nie będą oni mieli możliwości skorzystania z tej ulgi.
  • możliwość odliczenia składek zapłaconych w trakcie roku na ubezpieczenie zdrowotne. Wysokość tych odliczeń wynika z informacji PIT-11 przekazanej podatnikom przez pracodawców.
  • ulga abolicyjna. Ulga ta jest przewidziana dla osób, które zarabiają również za granicą i tam od tych zarobków odprowadzają miejscowe podatki. W dużym skrócie, ulga ta przewiduje możliwość odliczenia podatków zapłaconych za granicą od podatku rocznego wyliczonego w Polsce. Konkretna kwota ulgi abolicyjnej będzie inna dla każdego podatnika, a wynika to z konieczności zastosowania odpowiednich algorytmów w obliczeniach.

Dla osób niepełnosprawnych przewidziano trzy ulgi: ulgę na sprzęt rehabilitacyjny w kwocie do odliczenia faktycznie poniesionych wydatków, ulgę na leki dla osób, którym lekarz zalecił stałe ich przyjmowanie, czy też ulgę na samochód.

– Ulga na leki pozwala odliczyć faktycznie poniesione wydatki na ich zakup, przy czym do odliczenia jest kwota powyżej 100 zł. Oznacza to, że jeśli leki kosztowały np. 230 zł, to odliczeniu podlega kwota 130 zł. Maksymalna kwota ulgi na samochód zaś to kwota 2280 zł. Dotyczy ona wydatków poniesionych np. na przystosowanie samochodu dla potrzeb osoby niepełnosprawnej. Należy zaznaczyć, że dla skorzystania z ulgi rehabilitacyjnej i ulgi na samochód, podatnik musi mieć orzeczony stopień niepełnosprawności przez lekarza orzecznika.

Osoby do 26. roku życia, gdy osiągnęły tylko dochody zwolnione z podatku, a mogą to być np. dochody z umowy o pracę lub umowy-zlecenia, nie mają w ogóle obowiązku składania zeznań rocznych PIT, ponieważ te dochody nie są opodatkowane. Brak opodatkowania dotyczy jednak tylko dochodów określonych w pierwszym przedziale skali podatkowej, czyli maksymalnie do kwoty 85 528 zł. Wyższe dochody opodatkowane są na zasadach ogólnych.


Źródło : https://businessinsider.com.pl/