Oddział Ginekologiczno-Położniczy tyskiego Szpitala Wojewódzkiego znów działa.

 


Oddział Ginekologiczno-Położniczy Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego Megrez w Tychach znów działa. Rozpoczęły się planowe zabiegi ginekologiczne, planowe cesarskie cięcia i diagnostyka.

Powrót do pełnej działalności oddziału ma się odbywać etapami, w miarę postępu prac modernizacyjnych i dołączania do kadry medycznej kolejnych lekarzy specjalistów i położnych. W tej chwili działalność medyczna z zakresu ginekologii odbywa się na bloku operacyjnym oraz zmodernizowanym, oddanym już do użytku po remoncie, skrzydle położniczym na IV piętrze szpitala.

– Obecnie wznowiliśmy także planowe zabiegi cesarskiego cięcia. Mamy nadzieję, że nic nie zaburzy naszych planów i na przełomie marca oraz kwietnia do szpitala wrócą już porody – powiedział ordynator oddziału ginekologiczno-położniczego dr Adam Dyrda.

Kolejne etapy działalności oddziału w znacznym stopniu zależą od trwającej przebudowy traktu porodowego. Dotychczasowe boksy zastąpią znacznie bardziej intymne i przytulne salki porodowe, powstanie też osobne pomieszczenie dla ojców oczekujących przyjścia na świat swoich dzieci. Z kolei modernizacja odcinka ginekologicznego, która dopiero rusza, ma się zakończyć pod koniec tego roku. Dopiero wtedy oddział będzie mógł wrócić w pełni do swojej dawnej działalności.

– Wybuch pandemii i wyznaczenie naszemu szpitalowi miejsca na pierwszej linii walki z koronawirusem wiele zmieniły w jego funkcjonowaniu. To był szczególny, trudny czas, ale także dający szansę wykonania szeregu inwestycji ważnych dla pacjentów, zakupu sprzętu medycznego oraz zdobycia nowych, cennych doświadczeń i wiedzy. Staraliśmy się wykorzystać go jak najlepiej i liczę, że nasza praca zaowocuje lepszymi warunkami i jakością leczenia w każdej specjalizacji prowadzonej w naszym szpitalu – powiedziała prezes szpitala Megrez Mariola Szulc.


Źródło : https://wiadomosci.wp.pl/