Sportowa Szkoła Podstawowa nr 19 ogłasza nabór na rok szkolny 2021/2022.

 


Sportowa Szkoła Podstawowa nr 19 im. Mikołaja Kopernika przy Al. Niepodległości 190 w Tychach ogłasza nabór na rok szkolny 2021/2022 do klas pierwszych usportowionych z nauczaniem pływania oraz do klas czwartych sportowych o profilach: siatkówka dziewcząt, koszykówka chłopców oraz pływanie dziewcząt i chłopców. Wnioski o przyjęcie do szkoły wraz z orzeczeniem lekarskim potwierdzającym stan zdrowia umożliwiający podjęcie nauki w szkole sportowej, wydanym przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej, składamy: do klas pierwszych w terminie 8-26 luty 2021; do klas czwartych w terminie 15 luty-5 marca 2021.

Zatrudniamy bardzo dobrze wykształconą oraz doświadczoną kadrę pedagogiczną; zapewniamy fachową pomoc pedagogów, psychologa, pielęgniarki szkolnej oraz ratowników wodnych. Korzystamy z dziennika elektronicznego Librus. Nasza szkoła jest bezpieczna budynek monitorowany 24 godz. na dobę, wejście jest zabezpieczone domofonem, dodatkowo przy wejściu dyżuruje woźna. Infrastruktura szkoły to: świetlica (czynna w godz. 7:00-17:00); stołówka z obiadami gotowanymi na miejscu; biblioteka; sale lekcyjne wyposażone w tablice multimedialne i nowoczesne pomoce dydaktyczne; sklepik szkolny, basen; siłownia; sala gimnastyczna; dwie mniejsze salki gimnastyczne; zewnętrzne boisko wielofunkcyjne; bieżnia; skocznia do skoku w dal; rzutnia do pchnięcia kulą. Oprócz sportu stawiamy nacisk na naukę – możemy się pochwalić nie tylko sukcesami sportowymi, lecz także finalistami i laureatami wojewódzkich konkursów przedmiotowych. Kochasz sport? Zapraszamy! Trenerzy czekają! Logiczne myślenie to dla Ciebie przyjemność? Przyjdź! Nasi matematycy sprawią, że urosną Ci skrzydła. Wierzysz, że słowo, to potęga? Nie…?! Poczekaj na lekcje polskiego… Nie wahaj się, po prostu przyjdź, czekamy!.

UWAGA!
Rekrutacja do klas pierwszych – w systemie elektronicznym należy wypełnić wniosek (dostępny od 8 lutego 2021 r. ), zakończyć wypełnianie, wydrukować, podpisać oraz przynieść do sekretariatu szkoły wraz z orzeczeniem lekarskim.
tyski portal oświatowy –> rekrutacja –> szkoły podstawowe
Postępowanie rekrutacyjne oraz uzupełniające,a także terminy składania dokumentów oraz wykaz prób sprawności fizycznej do klas pierwszych Sportowej Szkoły Podstawowej nr 19 im. Mikołaja Kopernika w Tychach na rok szkolny 2021/2022

Rekrutacja do klas czwartych – poza systemem elektronicznym; należy pobrać wniosek poniżej lub z sekretariatu szkoły, wypełnić, podpisać oraz składać w sekretariacie szkoły wraz z orzeczeniem lekarskim od dnia 15 lutego 2021 r.
Postępowanie rekrutacyjne oraz uzupełniające, a także terminy składania dokumentów i informacja o sporcie, w którym odbywać się będzie szkolenie sportowe w klasach czwartych Sportowej Szkoły Podstawowej nr 19 im. Mikołaja Kopernika w Tychach na rok szkolny 2021/2022
WNIOSEK o przyjęcie do Sportowej Szkoły Podstawowej nr 19 im. Mikołaja Kopernika w Tychach


Źródło : https://www.ssp19tychy.pl/