Program wsparcia chorych „Bądź przy mnie” w tyskim Szpitalu Wojewódzkim.

 


Wojewódzki Szpital Specjalistyczny Megrez w Tychach bierze udział w ogólnopolskim programie wsparcia chorych hospitalizowanych z powodu COVID-19 „Bądź przy mnie”. W związku z tym do dyspozycji pacjentów z COVID-19 szpital przekazał  dwa smartfony, dzięki którym mogą oni kontaktować się ze swoimi bliskimi.
Program, którego celem jest obniżenie poziomu stresu i podniesienie jakości życia chorych poprzez zapewnienie im wsparcia społecznego i duchowego, opiera się na dwóch filarach:
  • Porozmawiaj ze mną – wsparcie szpitali w ułatwieniu komunikacji pacjent–rodzina poprzez bezpłatne udostępnienie 2 telefonów z pakietem darmowych rozmów i transmisji danych.
  • Podnieś mnie na duchu – minimalizowanie ograniczeń w zakresie dostępu chorych do opieki duchowej sprawowanej przez kapelana, w tym wsparcie w zakresie środków ochrony indywidualnej dla kapelanów.
Organizatorem jest Polskie Towarzystwo Opieki Duchowej w Medycynie, a patronami m.in. Centrum Monitorowania Jakości w Ochronie Zdrowia, Rzecznik Praw Pacjenta, Zespół Konferencji Episkopatu Polski ds. Duszpasterstwa Służby Zdrowia oraz Polska Rada Ekumeniczna.
Może być zdjęciem przedstawiającym tekst „BĄDŹ PRZY MNIE OGÓLNOPOLSKI PROGRAM wsparcia SPOŁECZNEGO| DUCHOWEGO DLA CHORYCH HOSPITALIZOWANYCH POWODU COVID-19 Celem programu jest obniżenie poziomu stresu podniesienie jakoÅ›ci życia chorych leczonych szpitalach poprzez zapewnienie im wsparcia społecznego iduchowego. Podpora ze mnÄ… Umożliwienie chorym, szczególnie niesamodzielnym, stanie ciężkim stanie zagrożenia życia, wirtualnego/telefonicznego kontaktuz osobami bliskimi. Podpora PodnieÅ› mnie duchu Umożliwienie chorym osobistego kontaktu kapelanem. ORGANIZATOR POLSKIE TOWARZYSTWO OPIEKIDUOWE UCHOWEJ WMEDYCYNIE PATRONAT HONOROWY PARTNERMERYTORYCZNY RzacznikPwPaent PARTNER PODPORY plust JakokiwOchronieZdrowia www.ptodm.org.pl PARTNERZY PODPORY2 PATRONAT MEDIALNY Polska.Rada kumeniczna medycyna praktyczna”