Kiedy pociągi zatrzymają się przy przystankach na linii Tychy – Orzesze Jaśkowice ?

 


Zakończenie modernizacji linii 169 w żaden sposób nie poprawiło losu mieszkańców, którzy mieszkają blisko takich stacji jak Łaziska Średnie, Wyry, Orzesze Miasto. Tylko jeden pociąg Kolei Śląskich dziennie porusza się po tej linii, pociągi PKP Intercity przejeżdżają po linii bez zatrzymania.
Pomimo tego, że kilka lat temu linia 169 z Tychów do Orzesza Jaśkowic zyskała nową nawierzchnie i na większości tej trasy można poruszać się z prędkością 120 km/h, to w niczym nie zmieniło to losu przystanków pasażerskich na trasie. Podczas modernizacji linię potraktowano jako tranzytową dla międzynarodowych pociągów PKP Intercity i pociągów towarowych. Stanowi ona bowiem najlepszą kolejową drogę między Tychami a Rybnikiem, skąd blisko jest już do czeskiego Bohumina. Przystanki w Łaziskach Średnich i Orzeszu Mieście pozostały niewyremontowane, natomiast przystanek w Wyrach nie nadaje się już do eksploatacji. W sprawie możliwości naprawy przystanków i uruchomienia ruchu pociągów regionalnych interweniowała w sejmie posłanka Gabriela Lenartowicz.
– Proszę o wyjaśnienie, czy planowane jest wykorzystanie zrewitalizowanej infrastruktury kolejowej i uruchomienie regularnych połączeń regionalnych na linii 169? Jeśli jest to planowane bardzo proszę o informację: Kiedy dokładnie linia ta zostanie uruchomiona? Proszę również o informację Czy planuje się postój pociągów regionalnych na przystankach Wyry i Łaziska Kopalnia, tak ważnych dla mieszkańców województwa śląskiego? – napisała posłanka. – Nadszedł czas, aby przywrócić połączenie z Tychów do Rybnika przez Orzesze-Jaśkowice, Wyry i Łaziska Średnie, gdyż jest to kluczowa linia kolejowa dla mieszkańców subregionu centralnego województwa śląskiego – napisała nie bez racji.
Ministerstwo Infrastruktury zasięgnęło języka w śląskim urzędzie marszałkowskim. Zgodnie z informacją, którą otrzymał resort, marszałek planuje wpisać naprawę przystanków na linii 169 w szerszy projekt pod nazwą „rewitalizacja linii kolejowych nr 140/169/179/885/138 połączenia: Orzesze Jaśkowice – Tychy – Baraniec – KWK Piast – Nowy Bieruń – Oświęcim”. Ma to być jeden z priorytetów województwa śląskiego i znajduje się obecnie na pozycji nr 1 przewidzianej do finansowania w ramach RPO WSI z perspektywy UE 2021-2027.

Środki przeznaczone na lata 2014-2020 pozwoliły zarządcy infrastruktury na ogłoszenie przetargu oraz podpisanie umowy na wykonanie projektu budowlanego dla realizacji tego zadania. Projekt ten zakłada m.in. budowę peronu jednokrawędziowego na istniejącym przystanku Łaziska Kopanina oraz budowę nowego przystanku Wyry w km 6,594 linii kolejowej nr 169 (około 2 km w kierunku stacji Łaziska Średnie od istniejącego przystanku Wyry) – napisał Andrzej Bittel, wiceminister infrastruktury, w odpowiedzi na apel posłanki.

W tej chwili z linii korzystają w ruchu pasażerskim wyłącznie pociągi PKP Intercity oraz jeden pociąg przyspieszony Kolei Śląskich. Co ciekawe: żaden pociąg PKP Intercity nie zatrzymuje się w drodze z Tychów do Rybnika w 20 tysięcznym Orzeszu – czy to na stacji Orzesze Miasto, czy Orzesze Jaśkowice. Mieszkańcy domów zlokalizowanych przy torach w południowej części miasta kilkanaście razy dziennie oglądają pociągi, które nie zatrzymują się w mieście. Nie zmienił tego kolejny rozkład jazdy pociągów z Katowic do Czech.


Źródło : https://www.rynek-kolejowy.pl/