W Tychach powstanie kolejny Park&Ride.

 


Parking wielopoziomowy Park&Ride oraz Bike&Ride zostanie zbudowany u zbiegu ulic Wyszyńskiego i Edukacji w Tychach. Wartość to 14,9 mln zł, z czego 11,5 mln zł to środki unijne

W Tychach na nowym parkingu, przy szpitalu Megrez, znajdzie się 117 miejsc postojowych dla samochodów osobowych (57 miejsc na parterze i 60 miejsc na pierwszym piętrze), a także 48 miejsc postojowych dla rowerów oraz 22 miejsca postojowe dla motocykli. Projekt obejmuje ponadto przebudowę istniejących ciągów pieszych, budowę nowych odcinków chodników i ścieżek rowerowych o łącznej długości 675 metrów, a także wymianę dwóch wiat przystankowych zlokalizowanych po obu stronach ulicy Wyszyńskiego.

– Wsparcie unijne dla samorządowych inwestycji jest niezwykle istotne. Poprawa jakości życia mieszkańców jest kwestią kluczową. Kierowany przeze mnie zarząd województwa współpracuje z Komisją Europejską, rządem premiera Mateusza Morawieckiego. Robimy wszystko, aby jak najwięcej środków z Unii Europejskiej trafiło do naszego regionu na różne projekty. 11,5 mln zł dla Miasta Tychy pozwoli na wykonanie inwestycji ważnej dla mieszkańców i środowiska naturalnego. Budowa Centrum Przesiadkowego u zbiegu ul. Wyszyńskiego i Edukacji zwiększy atrakcyjność komunikacji publicznej, znacznie poprawi stan infrastruktury miejskiej i służyć będzie ekologii. Warto dodać, że w sąsiedztwie znajduje się szpital i inwestycja służyć będzie również pacjentom. Będziemy konsekwentnie realizować obecny Regionalny Program Operacyjny i uczestniczyć w pracach nad nowym okresem programowania. Wszystko dla rozwoju gmin, powiatów i całego regionu – akcentuje marszałek województwa Jakub Chełstowski. 

Parking Park&Ride będzie miał dwie kondygnacje nadziemne. Dolna kondygnacja to garaż zamknięty, zaś górna – parking otwarty, zadaszony, z ażurowymi ścianami zewnętrznymi. W północnych narożnikach obiektu zlokalizowane zostaną dwie stacje roweroweW strefie wjazdu będzie znajdowało się pomieszczenie dozoru, umożliwiające kontrolę wizualną wjeżdżających i wyjeżdżających samochodów. Przewidziano także szereg udogodnień dla osób niepełnosprawnych. Osoby o ograniczonej możliwości poruszania się będą miały zapewniony dostęp do obu kondygnacji parkingu Park&Ride. Wejście na parter budynku wyrównane zostanie z poziomem chodnika. Jedna z klatek będzie wyposażona w dźwig osobowy przystosowany dla osób niepełnosprawnych na wózkach inwalidzkich, co umożliwi dostęp tym osobom na piętro. W pobliżu dźwigu, na obu kondygnacjach, będą wyznaczone miejsca postojowe dla osób niepełnosprawnych. Ponadto wszystkie ciągi piesze zaprojektowano w sposób ułatwiający poruszenie się osobom na wózkach inwalidzkich, osobom o ograniczonej sprawności ruchowej oraz osobom starszym. 

Parking jest przede wszystkim dedykowany osobom korzystającym z komunikacji miejskiej. 

Całkowita wartość projektu wynosi blisko 14,9 mln zł. Dofinansowanie z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego wyniesie ponad 81 proc. (11,5 mln zł). Prace rozpoczną się w pierwszej połowie 2021 roku.


Źródło : https://www.slaskie.pl/