Akt oskarżenia przeciwko założycielom „chwilówek”.


Do sądu w Tychach trafił akt oskarżenia przeciwko czterem założycielom pozabankowego przedsiębiorstwa zajmującego się udzielaniem tak zwanych „chwilówek”. Prokuratura Okręgowa zarzuciła im popełnienie 14 przestępstw związanych z nielegalnym prowadzeniem działalności bankowej i gromadzeniem, bez zezwolenia pieniędzy od osób fizycznych.

Wśród zarzutów jest także nierzetelne prowadzenie ksiąg rachunkowych trzech powiązanych ze sobą spółek. Jedna pozyskiwała pieniądze od inwestorów, druga udzielała „chwilówek”, a trzecia – windykowała należności i wyszukiwała klientów.

W latach 2011 – 2013 firmy należące do oskarżonych oferowały klientom, na terenie całego kraju, „chwilówki”, w wysokości od 50 do 1000 złotych. Pieniądze pozyskiwano od inwestorów, którzy mieli zarabiać na wysokooprocentowanych pożyczkach. Ustalono, że oskarżeni czerpali zysk z samego obrotu pozyskanym kapitałem, a umowy w znacznej części miały charakter pozorny.

W okresie objętym zarzutami pozyskano ponad 100 milionów złotych od przeszło 3 600 inwestorów. Oskarżonym grozi do 5 lat więzienia i wielomilionowa grzywna.


Źródło : https://www.radiopiekary.pl/