Tyski WSS Megrez w Narodowym Programie Szczepień przeciwko COVID-19.

 


Wojewódzki Szpital Specjalistyczny Megrez decyzją ministra zdrowia wyznaczony został jako tzw. szpital węzłowy w Narodowym Programie Szczepień przeciwko COVID-19. Oznacza to, że w tyskim szpitalu znajdować się będzie punkt bezpłatnych szczepień dla personelu podmiotów wykonujących działalność leczniczą oraz aptek.

Żeby umożliwić skorzystanie z bezpłatnych szczepień personelowi wspomnianych wyżej podmiotów, trzeba najpóźniej do godziny 12.00 18 grudnia przekazać do Działu Statystyki Medycznej WSS Megrez listy z danymi pracowników wyrażających gotowość do zaszczepienia się (imię, nazwisko i PESEL).

W szpitalu uruchomiony został ponadto kontaktowy adres mailowy szczepieniacovid@szpitalmegrez.pl . Za jego pośrednictwem również można przekazywać w formie zaszyfrowanych plików listy pracowników chcących się zaszczepić.


Źródło : http://www.szpitalmegrez.pl/