19 dni przeciwko przemocy w Tychach.

 


Tychy po raz kolejny uczestniczą w kampanii, która zainicjowana została w 2011 roku przez szwajcarską fundację Women’s World Summit Foundation (WWSF).

W tym roku organizatorzy chcą dotrzeć z przekazem kampanii w szczególności do rodziców oraz osób najczęściej współpracujących z dziećmi m.in. nauczycieli żłobków, przedszkoli i szkół, kuratorów, asystentów rodzin i pracowników socjalnych, policjantów, lekarzy pediatrów pedagogów oraz  psychologów.

Głównym celem kampanii jest budowanie prawidłowych postaw wobec przemocy i wyposażanie mieszkańców w narzędzia niezbędne do szukania pomocy.

– Tylko wyuczenie zachowań, które tworzą faktyczne przeszkody dla sprawców jest skutecznym sposobem ochrony dzieci przed przemocą. Symbolem kampanii jest pomarańczowa wstążka. Pomarańczowy to kolor ostrzegawczy, a prowadzone w ramach kampanii działania mają ostrzegać, zwracać uwagę, uczyć widzieć więcej i lepiej.   Chcemy, aby pomarańczowa wstążka wpisała się na stałe w świadomość naszych mieszkańców, jako znak sprzeciwu wobec działań mających na celu krzywdzenie dzieci i młodzieży – mówi Maciej Gramatyka- z-ca prezydenta Tychów ds. społecznych.

Udział w akcji „19 dni przeciwko przemocy”  na stałe wpisał się w harmonogram akcji profilaktycznych w mieście Tychy.

– Przy al. Niepodległości 39 i 77a, przez 19 dni (od 1 -19 listopada) będą widoczne specjalne banery informujące o kampanii. Również Galeria Gemini włączyła się do kampanii i na budynku galerii, na dużych wyświetlaczach na elewacji budynku będą ukazywały się informacje nawiązujące do kampanii.  „Żyrafa” w Parku Miejskim zostanie podświetlona na pomarańczowo, a w oknach Urzędu Miasta, tak jak w ubiegłym roku, pojawi się symbol pomarańczowej wstążki.   Ponadto Fundacja „Po skrzydła” na zlecenie Urzędu Miasta przeprowadzi warsztaty dla osób dorosłych – rodziców i specjalistów pracujących z dziećmi i młodzieżą. Z uwagi na obecną sytuację warsztaty odbędą się za pomocą środków porozumiewania się na odległość – mówi Iwona Bińkowska – naczelnik Wydziału Spraw Społecznych i Zdrowia w Urzędzie Miasta Tychy.

Warsztat dla rodziców zaplanowano na 17 listopada na godz. 17:00. Szkolenie online odbędzie się poprzez platformę Click Meeting (w celu rejestracji należy zgłosić się na adres „Fundacja Po Skrzydła”   poskrzydla@gmail.com , tam będzie formularz zgłoszeniowy wraz z linkiem na wydarzenie. W warsztatach jednorazowo może wziąć udział 50 osób).

Warsztat dla specjalistów (osób pracujących z dziećmi oraz młodzieżą) zaplanowano z kolei na 5 i 19 listopada. Zakres tematyczny warsztatów obejmował będzie: definicję przemocy, formy i rodzaje przemocy, możliwe kroki prawne i pozaprawne, zawiadomienie odpowiednich władz, co się dzieje na policji i podczas przesłuchania, badania lekarskie, osoby występujące w postępowaniu karnym, prawa osoby pokrzywdzonej w postępowaniu karnym, prawna osoby pokrzywdzonej w postępowaniu cywilnym, objawy doznawania przemocy u dzieci oraz co zrobić, by uchronić dziecko przed przemocą, zwłaszcza, gdy sprawcą jest osoba najbliższa albo osoba nieletnia. Podczas tych zajęć zostaną także omówienie rodzajów przestępstw oraz największe mity dotyczące przemocy. Szkolenie online poprzez platformę Click Meeting (w celu rejestracji należy zgłosić się na adres „Fundacja Po Skrzydła” poskrzydla@gmail.com , tam będzie formularz zgłoszeniowy wraz z linkiem na wydarzenie. Tak jak w przypadku szkolenia dla rodziców, w warsztatach jednorazowo może wziąć udział 50 osób).

Ponadto dr Halina Walicka-Marek z Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej przygotowała dla nauczycieli i rodziców propozycję dyżurów telefonicznych oraz spotkań on-line. Dyżury dla nauczycieli zainteresowanych tematyką rozwoju seksualnego dzieci i młodzieży, rozpoznawania symptomów nadużyć seksualnych u dzieci i młodzieży oraz pracą z dzieckiem prezentującym niepożądane zachowania o   zabarwieniu seksualnym odbędą się 5.11 w godzinach 8.30-10.30 oraz 9.11 w godzinach 16.30-18.30 pod numerem telefonu: ppptychy.walicka@onet.pl . Link do spotkania na platformie ZOOM zostanie przesłany 9 XI 2020 r. W spotkaniu może wziąć udział do 20 osób).

Rodzice w spotkaniu on-line pt .: „Psychoseksualny rozwój małego dziecka” odbędzie się 16.11 w godzinach 15.30-16.15 (r ejestracja do 15 XI 2020 r. pod adresem e-mail: ppptychy.walicka@onet.pl. (rejestracja do 15 XI 2020 r. pod adresem e-mail: ppptychy.walicka@onet.pl. Link do spotkania na platformie ZOOM zostanie przesłany 16 XI 2020 r. W spotkaniu może wziąć udział do 20 osób).

W ramach kampanii zostanie również nagrany specjalny filmy instruktażowy dla nauczycieli i wychowawców oraz zostaną przygotowane  karty pracy uczniów, które nauczyciele będą mogli wykorzystać podczas zajęć.

– Film będzie mówił o tym w jaki sposób podejmować temat przemocy, na co zwrócić szczególną uwagę, jak rozpoczynać rozmowy na trudne tematy, jakich sformułowań unikać oraz w jaki sposób wpłynąć na atmosferę prowadzonych zajęć, aby uniknąć reakcji prześmiewczych. Nagrany zostanie również wykład instruktażowy dla rodziców: „dobry” i „zły” dotyk, jakie są formy przemocy seksualnej, wytyczanie granic ciała i intymności, czym jest i jak jej przeciwdziałać słownej agresji seksualnej oraz jak uchronić swoje dziecko przed przemocą seksualną – dodaje naczelnik Bińkowska.

Do akcji włączają się miejskie instytucje, placówki oświatowe oraz organizacje pozarządowe. Partnerem miasta w kampanii są również  również C.H. Gemini Tychy, Radio CCM, Fundacja Po skrzydła, tygodnik Twoje Tychy, Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej – Ośrodek Interwencji Kryzysowej, Poradnia Psychologiczo – Pedagogiczna, Komenda Miejska Policji w Tychach, kluby sportowe i inni. Ze względu na sytuac ję epidemiologiczną, każdy z partnerów będzie prowadził działania we własnej społeczności.

Celem kampanii jest budowanie prawidłowych postaw wobec przemocy i wyposażanie mieszkańców w narzędzia niezbędne do szukania pomocy. Tylko wyuczenie zachowań, które tworzą faktyczne przeszkody dla sprawców jest skutecznym sposobem ochrony dzieci przed wszystkimi formami przemocy. Symbolem kampanii jest pomarańczowa wstążka. Pomarańczowy to kolor ostrzegawczy, a prowadzone w ramach kampanii działania mają ostrzegać, zwracać uwagę, uczyć widzieć więcej i lepiej. Chcemy, aby pomarańczowa wstążka wpisała się na stałe w świadomość naszych mieszkańców jako znak sprzeciwu wobec działań mających na celu krzywdzenie dzieci i młodzieży.


Źródło : http://umtychy.pl/