Koncerty Magdaleńskie : Paweł Kuchnicki – organy.

 


Miejskie Centrum Kultury w Tychach oraz ks. proboszcz Janusz Lasok zapraszają na spotkanie z cyklu Koncertów Magdaleńskich. Już w niedzielę, 25 października 2020 o 17.00 w kościele pw. św. Marii Magdaleny w Tychach zagra organista Paweł Kuchnicki. Wstęp wolny

Podczas koncertu zaprezentowane zostaną następujące kompozycje:

– J. S. Bach „Passacaglia i fuga c-moll BWV 582”

– J. S. Bach „Wachet auf ruft uns die Stimme BWV 645”

– L. J. A. Lefébure-Wély „Boléro de concert op. 166”

– L. Vierne „Berceuse”

– J. Alain „Litanies JA 119”

a także utwory własne organisty:
Improwizacja
I. Introdukcja-Allegro
II. Scherzo
III. Adagio cantabile
IV. Final

Paweł Kuchnicki (*1993) – urodził się w Poznaniu i tutaj też kształcił w Ogólnokształcącej Szkole Muzycznej I i II stopnia, w klasie organów mgr Roberta Hauptmanna. Od najmłodszych lat wykazywał ogromne zainteresowanie improwizacją organową, którą rozwijał przez kolejne lata m.in.: pod okiem dr Tomasza Orlowa, podczas kursów improwizacji (Thierry Escaich/Francja), a także drogą samokształcenia. Szczególne zainteresowanie jak i
artystyczną inspirację czerpie z muzyki francuskiej XIX i XX wieku, która jest jego ulubioną formą przekazania myśli muzycznej. Przez lata czynnie włączał się w organizację koncertów organowych na terenie Poznania.

Był pomysłodawcą i organizatorem Koncertów Muzyki Organowej i Kameralnej w kościele pw. Imienia Maryi w Poznaniu, gdzie odbyło się ponad 60 koncertów, wzbudzających duże zainteresowanie wśród lokalnej społeczności i gości, którzy na nie przybywali.
Paweł Kuchnicki stawia wysokie wymagania wobec muzyki, szczególnie organowej wykonywanej podczas liturgii, oraz promuje improwizację organową, jako środek przekazu i muzycznego zobrazowania akcji bądź treści liturgicznej – stawiając muzykę instrumentalną na równi ze śpiewem, wychodząc z założenia, że brak tekstu nie wpływa gorzej na odbiór treści, które muzyk
chce przekazać przez swą grę, ale pobudza wyobraźnię słuchacza, zachęca do rozważań i kontemplacji.

Pracuje z młodymi ludźmi, nauczając improwizacji, gry liturgicznej i liturgiki, oraz uczy ich, że każde dzieło może być interesujące, gdy wzbudzimy w sobie maksimum kreatywnego myślenia.

Od 2019 roku jest dyrektorem artystycznym Międzynarodowego Festiwalu Muzyki Organowej, organistą i organmistrzem Bazyliki Archikatedralnej pw. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny i św. Andrzeja we Fromborku gdzie aktywnie buduje życie muzyczne katedry, oraz czuwa nad projektem i rewitalizacją znajdujących się tam wielkich organów.


Źródło : http://kultura.tychy.pl/