Nabór wniosków dotyczących aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych.

 


Informujemy, iż Powiatowy Urząd Pracy w Tychach w ramach dostępnych limitów środków finansowych na bieżąco przyjmuje wnioski na realizację:
  • staży,
  • bonów zatrudnieniowych,
  • prac interwencyjnych,
  • dofinansowanie zatrudnienia osób bezrobotnych powyżej 50 roku życia,
  • refundację kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowisk pracy dla osób bezrobotnych.
Pracodawców oraz Organizatorów stażu zainteresowanych realizacją niniejszych instrumentów rynku pracy zapraszamy do składania wniosków.
Druki wniosków oraz szczegółowe warunki realizacji stażu, prac interwencyjnych, dofinansowania zatrudnienia osób bezrobotnych powyżej 50 roku życia oraz refundacji kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowisk pracy dla osób bezrobotnych do pobrania na stronie internetowej www.pup.tychy.pl w zakładce Pracodawcy.

Źródło : https://tychy.praca.gov.pl/