Opieka w demencji – szkolenia.

 


Miasto Tychy po raz pierwszy organizuje bezpłatne szkolenia dla osób opiekujących się osobami chorymi na demencję. W trakcie szkoleń organizator zapewnia w razie potrzeby opiekę nad osobami chorymi.

Tematyka szkoleń dla opiekunów osób starszych ze zdiagnozowanymi zespołami otępiennymi obejmuje:

–       podstawowe informacje o chorobach otępiennych

–       podstawowe problemy psychologiczne w opiece nad chorym z otępienie

–       komunikację z chorym otępiennym w zależności od fazy choroby

–       prawidłową aktywizację chorych otępiennych na różnych etapach choroby

–       zasady przystosowania otoczenia do potrzeb i możliwości chorego na otępienie na różnych etapach choroby

–       opieka nad chorym leżącym

–       aspekty prawne i socjalne w sytuacji choroby otępiennej i opieki nad chorym

–       stres i radzenie sobie ze stresem w opiece nad chorym otępiennym

–       omówienie doświadczeń własnych w opiece nad chorym otępiennym.

Bezpłatne szkolenia będą odbywały się w budynku przy ul. Barona 30:   25 września,  2 października, 9 października, 19 października, 23 października, 30 października,  6 listopada,  16 listopada,  27 listopada oraz 11 grudnia.

Program wsparcia dla formalnych i nieformalnych opiekunów osób starszych jest współfinansowany ze środków budżetu Miasta Tychy. Koszt całkowity realizacji projektu to 13 975 zł (dotacja z Urzędu Miasta w ramach zadania publicznego wynosi 5 300 zł.) Szkolenia w imieniu gminy będzie prowadziła Fundacja „Po skrzydła”.

Szczegółowe informacje można znaleźć na plakatach informacyjnych oraz pod numerem telefonu:  509 662 348.


Źródło : http://umtychy.pl/