Liczba wniosków składanych elektroniczne do tyskiego Urzędu Miasta stale rośnie.

 


Urząd Miasta w Tychach sprawdził jak na przykładzie kilku wydziałów w ostatnich miesiącach zmienił się sposób załatwiania spraw. Z zebranych danych wynika, że liczba wniosków składanych elektroniczne do magistratu znacznie wzrosła nawet o ponad 70%.

Wydział Spraw Obywatelskich porównał okres od stycznia do sierpnia z trzech ostatnich lat. Ilości spraw meldunkowych załatwianych elektronicznie w 2018 roku stanowiła 2,5 % , w 2019 roku było to już 8%, a w tym roku – 11 % (drogą elektroniczną załatwiono 419 spraw spośród 3581).  Jeśli chodzi o udostępnianie danych osobowych, to w tym roku udostępniono elektronicznie większość takich danych – aż 73 % (619 spraw spo śr ód 842 zgłoszonych), w analogicznych okresie 2019 roku wskaźnik ten wyniósł 26% .

Przed tegorocznymi wyborami prezydenckimi – 76 % wniosków o wpis do rejestru wyborców złożono elektronicznie,  o dopisanie do spisu wyborców takich wniosków wpłynęło 54 % ( 850 spo śr ód wszystkich 1574 złożonych spraw).

Analizując dane widać wyraźnie, że liczba wniosków składanych elektroniczne stale rośnie. – Ciekawym przykładem jest udostępnianie danych osobowych, ponad 70% spraw załatwianych jest już w tej formie. Coraz częściej także podmioty zewnętrzne i jednostki miejskie rezygnują z „papieru” np. MOPS, który od czasu epidemii przeszedł na formę elektroniczną – mówi Piotr Soliknaczelnik wydziału Spraw Obywatelskich w UM Tychy.

W Wydziale Dowodów Osobistych także widać znaczące zmiany. Od stycznia do sierpnia br. elektronicznie wpłynęło do wydziału 1269 wniosków o wydanie dowodu osobistego. W analogicznym okresie ubiegłego roku takich elektronicznych wniosków było 639. Kwestie związane z profilem zaufanym (potwierdzenie, przedłużenie, unieważnienie profili) elektronicznie w tym roku załatwiło 1100 osób, w tym samym okresie roku ubiegłego – 960.

Do Urzędu Stanu Cywilnego drogą elektroniczną wpłynęło w tym roku (do końca sierpnia) 870 pism, to znacznie więcej niż przez cały rok 2019, gdy takich pism było 636. – E-administracja to z pewnością przyszłość dla wszystkich urzędów. Coraz chętniej korzystamy z nowoczesnych form kontaktu, mamy coraz mniej czasu i chcemy wszystko załatwiać jak najszybciej, a wysłanie wniosku zajmuje o wiele mniej czasu niż wizyta w urzędzie. Mamy tego świadomość, dlatego zależy nam na poszerzaniu katalogu spraw, które można załatwić elektronicznie w naszym urzędzie – mówi Aneta Luboń–Stysiak, Sekretarz Miasta Tychy.

W Tychach sprawy urzędowe klienci mogą załatwiać telefonicznie, mailowo, czy za pośrednictwem portali eurzad.umtychy.pl, epuap.gov.pl, sekap.pl. Bezpośrednia obsługa Klienta w związku z pandemią odbywa  się  na parterze urzędu w Biurze Obsługi Klienta. Można tak załatwić sprawy związane  m. in. z zameldowaniem, nadaniem numeru pesel, odbiorem dowodu osobistego, zawieszeniem i wznowieniem działalności gospodarczej czy Karty Dużej Rodziny.


Źródło : http://umtychy.pl/