Koduj z Gigantami.

 


We wrześniu w Tychach odbędą się warsztaty programowania dla uczniów szkół podstawowych. Zapisy na wydarzenie prowadzone będą 1 września.

Warsztaty programowania w ramach wydarzenia „Koduj z Gigantami” obywać się będą 12-13 września oraz 19-20 września według poniższego harmonogramu w każdy dzień trwania wydarzenia.

Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany tematyki planowanych bloków warsztatowych w zależności od potrzeb w trakcie zapisów.

ZAPISY: 1 września od godziny 12.00 na stronie organizatora.

TEMATYKA:

Klasy 1–3 szkoły podstawowej: Scratch, Kodu.

Klasy 4–6 szkoły podstawowej: Scratch, App Inventor.

Klasy 7–8 szkoły podstawowej oraz szkoły ponadpodstawowe: C#, Visual Studio

Godziny zajęć:

9.30 – 11.00 – klasy 4-6

11.20 – 12.50 – klasy 7-8 i starsi

13.10 – 14.10 – klasy 1-3

14.30 – 16.00 – klasy 7-8 i starsi

16.20 – 17.50 – klasy 4-6

Warsztaty z programowania odbywają się w blokach 1-lub 1,5- godzinnych w grupach do 12 osób.

Wydarzenie zostało objęte honorowym patronatem Prezydenta Miasta Tychy.


Źródło : http://umtychy.pl/