Ruszył program TOP TALENT 2020.

 


Z początkiem lipca Klub Piłkarski GKS Tychy przy wsparciu Miasta Tychy ruszył z pilotażowym programem mającym na celu wyłonienie najzdolniejszych zawodników „Trójkolorowych” jak i okolicznych drużyn.

Każdy z uczestników objęty będzie kompleksową opieką psychologa sportu i trenera mentalnego. Nie zabraknie zajęć z języka angielskiego ukierunkowanego ściśle na piłkę nożną. Najważniejsze jednak będą specjalistyczne treningi mające na celu doskonalenie indywidualnych umiejętności.

Za młodymi adeptami piłkarskiego rzemiosła jest już siedem jednostek treningowych. Dzisiaj spotkali się na specjalistycznych badaniach, które mają określić ich potencjał sportowy.

Przed nami sporo testów na czas, wymagać będziemy od Was skupienia. Każdy z Was będzie miał tylko jedną szansę na pokazanie się z jak najlepszej strony – tymi słowami powitani zostali zawodnicy przez Annę Sobczyk z firmy APS Portal.

Bio-banding czyli proces grupowania zawodników pod kątem biologicznym, a nie wieku – tak wyglądać będzie innowacyjne podejście do tematu szkolenia młodych zawodników. Proces ten pozwala na dostosowanie jednostek treningowych do rozwoju biologicznego, tak by zmaksymalizować osiągnięcia każdego piłkarza.

Wpierw badać będziemy szybkość reakcji oraz zdolność percepcji. Sprawdzimy także umiejętność gry obiema nogami i dokładność podań oraz rozciągliwość ciała. Na koniec każdy zawodnik poddany zostanie analizie składu ciała – dodała Anna Sobczyk.

Nad funkcjonowaniem TOP Talent 2020 czuwać będzie Tomasz Wolak.

Dzięki temu programowi chcemy pomóc najbardziej uzdolnionym piłkarzom, by jeszcze bardziej doskonalić ich umiejętności. Chcemy tak przygotować zawodników, by od razu byli gotowi do wejścia do pierwszej drużyny bez potrzeby dawania czasu na adaptację – rozpoczął Tomasz Wolak. Po czym dodał – Zajęcia te nie mają zaburzyć mikro cyklu treningowego, a wesprzeć cały proces. W oparciu o analizę terminarza ligowego tak będziemy dobierać zajęcia, by były uzupełnieniem dla młodych zawodników. Ci będą trenować w mieszanych grupach wiekowych, więc już na początku spotkają się z czymś nowym, ale normalnym w dorosłej piłce.


Źródło : https://gkstychy.info/pilka-nozna/