Trwa etap IX Programu Ograniczenia emisji na terenie miasta Bierunia.

 


Przypominamy, że w lipcu rozpoczął się IX etap „Programu ograniczenia niskiej emisji na terenie miasta Bierunia”, w ramach którego wymienionych zostanie 190 kotłów, w tym zamontowanych będzie 116 kotłów gazowych.

Zgodnie z przyjętym regulaminem „Programu ograniczenia niskiej emisji na terenie miasta Bierunia” – etap IX, o dofinansowanie w roku bieżącym mogą starać się wyłącznie osoby będące mieszkańcami Bierunia oraz osoby, które w deklaracji PIT za rok poprzedni wskazały miasto Bieruń jako miejsce zamieszkania (wówczas podatek wraca do naszego miasta, pozwalając na realizację wiekszej ilości zadań).

W tym roku z programu mogą skorzystać również przedsiębiorcy, pod warunkiem, że powierzchnia obiektu w którym prowadzą działalność nie przekracza 30% powierzchni całkowitej budynku. Wówczas dotacja jest proporcjonalnie pomniejszana.

W roku 2020 dotacja wynosi:

  • do 3 000 zł na zakup i montaż kotła na paliwo stałe minimum 5. klasy + ekoprojekt
  • do 6 000 zł na zakup i montaż kotła gazowego kondensacyjnego (przy wymianie kotła węglowego na gazowy)
  • do 3 000 zł na zakup i montaż kotła gazowego kondensacyjnego (przy wymianie kotła gazowego na gazowy)

Zróżnicowanie dotacji wynika z proekologicznego nastawienia Gminy Bieruń i konsekwentnie prowadzonej polityki stopniowego odchodzenia od używania węgla na rzecz korzystania z bardziej przyjaznych dla środowiska źródeł energii.

Gmina Bieruń co roku sukcesywnie zwiększa ilość przyznawanych dotacji, dzieki czemu co roku wzrasta ilość beneficjentów, korzystających z dofinansowania na wymianę źródła ciepła. To ważne, zważywszy na fakt, że do końca 2021 roku koniecznym jest dokonanie wymiany kotłów bezklasowych oraz kotłów starszych niż 10 lat!

Od 1 września 2017 r. w województwie śląskim obowiązuje przyjęta przez regionalny sejmik uchwała antysmogowa, w myśl której nie wolno palić wilgotnym drewnem, węglem brunatnym, mułem węglowym czy flotami, a stary piec należy docelowo wymienić na kocioł klasy 5. Zgodnie z uchwałą, ostateczny termin wymiany starych źródeł ciepła zależy od ich wieku oraz okresu wcześniejszego użytkowania. Ustalone w uchwale terminy to 31 grudnia 2021 r. i analogicznie ostatni dzień roku w latach 2023, 2025 i 2027 dla poszczególnych kotłów starego typu.

Warto podkreślić, że oprócz dofinansowania z Gminy, przy wymianie starych kotłów węglowych na gazowe, można uzyskać również uzupełniającą dotację z programu CZYSTE POWIETRZE.

Program CZYSTE POWIETRZE realizowany jest na terenie naszego województwa przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach.

Dodajmy, że 26 sierpnia (środa) na bieruńskim Rynku stanie mobilne biuro CZYSTE POWIETRZE. W godzinach 14:00-17:30 pracownicy WFOŚiGW służyć będą poradą, informacjami, a także pomoca w wypełnianiu wniosków.

Obecnie Bieruńska Fundacja Inicjatyw Gospodarczych, jako operator „Programu ograniczenia niskiej emisji na terenie miasta Bierunia” wysyła informacje do osób, które znalazły się na liście mieszkańców ubiegających się o przyznanie dotacji na 2020 rok. Aby otrzymać dofinansowanie do wymiany kotła należy zgłosić się do Fundacji Inicjatyw Gospodarczych, w terminie, który podany został w piśmie.

DANE KONTAKTOWE:

tel.: (32) 324-25-03

tel.: (32) 324-25-08

www.bfig.pl


Źródło : https://www.bierun.pl/