Budowa i remonty dróg w mieście w 2020 roku.

 


Od wiosny do późnej jesieni na ulicach miasta wykonywane są budowy i remonty dróg oraz chodników. W tym roku prace są lub będą prowadzone na wielu tyskich ulicach m.in. na ulicy Dzwonkowej, Cielmickiej, Jana Pawła II, Edukacji, Grzybowej, Agrestowej, Żorskiej i Morelowej.

Tylko w ubiegłym roku wyremontowano m.in. ul. Jaśkowicką, Stoczniowców 70, Wejchertów, al. Piłsudskiego i al. Bielską, a także chodniki przy ul. Budowlanych, Legionów Polskich czy Bema. W tym roku prace są lub będą prowadzone na wielu tyskich ulicach m.in. na ulicy Dzwonkowej, Cielmickiej, Jana Pawła II, Edukacji, Grzybowej, Agrestowej, Żorskiej i Morelowej.  Miasto planuje przeznaczyć na to przeszło 30 mln zł.

Miasto planuje przeznaczyć na to przeszło 30 mln zł. Jedną z większych inwestycji drogowych w mieście jest trwająca rozbudowa ul. Dzwonkowej.

– Na odcinku od ul. Cmentarnej do wysokości łuku ułożono już nową asfaltową nawierzchnię, a obecnie prace koncentrują się na kolejnym fragmencie drogi. Tam ruszyły roboty ziemne. Łącznie ulica Dzwonkowa zostanie przebudowana aż do
ul. Ostróżki wraz z ul. Krokusów 
– mówi Artur Kruczek z MZUiM w Tychach.

Na tym fragmencie droga będzie poszerzona, zyska nowe odwodnienie i oświetlenie, wybudowane zostaną chodniki, zjazdy do posesji, miejsca postojowe (łącznie będzie ich 24 z czego 2 przeznaczone dla osób niepełnosprawnych), progi zwalniające, a przejścia dla pieszych i skrzyżowanie w rejonie ul. Ostróżki zostaną wyniesione. To gruntowna modernizacja, a jej koszt wyniesie ponad 6 milionów złotych.

Obecnie prace trwają także na ulicy bocznej od ul. Żorskiej oraz Morelowej. To dwie drogi gruntowe, które zyskają nową asfaltową nawierzchnie.  Miejski Zarząd Ulic i Mostów
w tym roku planuje wykonać jeszcze budowę lub przebudowę ulic: Grzybowej i Agrestowej.

Od maja do końca lipca trwały prace przy budowie zatoki postojowej przy ul. Edukacji w rejonie Zespołu Szkół Specjalnych nr 8. W lipcu wyremontowano także ul. Turyńskiej na wysokości Fiata.

– Te roboty był ściśle powiązane z zakończeniem prac przy przebudowie ul. Oświęcimskiej – wyjaśnia A. Kruczek. – Z chwilą gdy został uruchomiony nowy bezkolizyjny węzeł  łączący DK44 z ulicami Mysłowicką, Kościelną i Główną, rozpoczęliśmy remont ul. Turyńskiej. Asfaltowa nakładka została ułożona na odcinku od wysokości nowej nawierzchni, do granicy z Bieruniem.

Ponadto zakończono remonty chodników: przy ulicy Wieczorka (na odcinku od ul. Nowokościelnej do Damrota), wzdłuż al. Jana Pawła II od ronda Polonia do ronda Cassino oraz remont chodnika przy ul. Nałkowskiej w rejonie od skrzyżowania z ul. Dmowskiego do numeru 21 (dwa ostatnie projekty były realizowany z budżetu Obywatelskiego).

W tym sezonie wyremontowane zostaną również chodniki przy ulicach Hutniczej, Cielmickiej, Poziomkowej, Husarii Polskiej, Budowlanych oraz przy drodze przeciwpożarowej do Ośrodka Wypoczynkowego Paprocany,  gdzie dodatkowo wybudowane zostaną schody.

W ostatnich tygodniach zakończyły się także remonty parkingów: przy ul. Borowej 84, ul. Jaśkowickiej 19-21, Dąbrowskiego 85 oraz przy ul. Wieniawskiego 4. Potrzebę tych remontów zgłaszali mieszkańcy miasta w Budżecie Obywatelskim.

W planach także przebudowa wiaduktu w ciągu ul. Grota Roweckiego na torami PKP. (szacunkowy koszt – 8 mln złotych). W tym miejscu ma powstać także kładka pieszo-rowerowa. Przetarg zostanie ogłoszony jeszcze w tym roku.

W sumie na budowę i remonty dróg oraz chodników w naszym mieście MZUIM planuje przeznaczyć ponad 30 milionów złotych.

Remonty chodników i parkingów ma w planach także Miejski Zarząd Budynków Mieszkalnych.

Obecnie trwa budowa chodnika, strefy biernego wypoczynku oraz strefy zabaw dla dzieci na terenie podwórka pomiędzy ulicami: Biblioteczna 20-22, Batorego 9-13, Bukowa 33. Prace potrwają do końca listopada.

W tym samym terminie ma zakończyć się rozbudowa parkingu oraz drogi przeciwpożarowej przy ul. Wyszyńskiego 22-28  oraz modernizacja chodników
i oświetlenia przy ul. Edukacji 54-68 oraz piłkochwytów przy ul. Edukacji 68 .

Zakończyły się już prace przy remoncie chodników między budynkiem przy al. Niepodległości 100-104 a budynkiem 76-78 oraz przy od ul. Budowlanych do Batorego 86 (łącznik) oraz wzdłuż Bibliotecznej 13-15, 19, do Budowlanych.


Źródło : http://umtychy.pl/