Wyniki egzaminów maturalnych w Tychach.

 


Od 8 do 29 czerwca b.r. w szkołach ponadpodstawowych odbywał się egzamin maturalny. W Tychach przystąpiło do niego 955 absolwentów szkół średnich, w tym 827 w szkołach publicznych i 128 w niepublicznych.

W tabeli zestawienie wyników egzaminu maturalnego na poziomie podstawowym w tyskich szkołach  na tle wyników na Śląsku i w Polsce przygotowane na podstawie wstępnych wyników Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Jaworznie.

Obszar Zdawalność egzaminu maturalnego [%]
ogółem j. polski matematyka język angielski
POLSKA 73,95 92,00 79,00 92,00
ŚLĄSK 73,66 93,00 78,00 93,00
Tychy

w tym:

szkoły publiczne

szkoły niepubliczne

67,54 83,77 75,08 91,83
73,64 87,19 81,29 94,94
28,13 61,63 34,18 71,40


Źródło : http://umtychy.pl/