Tychy przyjazne Dużej Rodzinie.

 


Podczas Plenerowego VIII Ogólnopolskiego Zjazdu Dużych Rodzin w Warszawie miasto Tychy otrzymało Certyfikat Samorządu Przyjaznego Rodzinie. Wyróżnienie w sobotę zostało przekazane z rąk przewodniczącej ELFAC – Reginy Maroncelli Florio.

Wyróżnienie miało zostać wręczone w kwietniu, jednak z uwagi na zagrożenie epidemiologiczne spotkanie to zostało odwołane. Okazją do tego, był tegoroczny Ogólnopolski Zjazd Dużych Rodzin, który odbywał się z w zmienionej formule, a większość aktywności rodzinnych odbywała się na świeżym powietrzu, w mniejszych grupach i z zachowaniem dystansu społecznego.

W trakcie zjazdu zorganizowano Forum Samorządowe na Rzecz Dużych Rodzin, podczas którego prezydenci i wójtowie gmin wymieniali się doświadczeniami, działaniami na rzecz rodzin w swoich miejscowościach. Forum współpracuje także z Europejską Siecią Samorządów Przyjaznych Rodzinie, w której spośród polskich miast znajduje się m.in.: Szczecin i Grodzisk Mazowiecki, a teraz także miasto Tychy.

– Miasto Tychy oficjalnie zostało włączone w pilotażowy program, mający na celu tworzenie przydatnych narzędzi dla gmin działających na rzecz rodzin. W Tychach realizujemy wiele inicjatyw odpowiadających potrzebom i oczekiwaniom rodzin. Dopłaty do miejsc w żłobkach, czy program 3+ Liczna Rodzina to tylko dwa z wielu przykładów. Liczę, że dzięki tej współpracy, projektów i działań dedykowanych rodzinom będzie jeszcze więcej, a przede wszystkim opierając się na doświadczeniu innych miast z całej Europy skupionych w federacji, będziemy wdrażali ciekawe, sprawdzone i ułatwiające życie dużym rodzinom w naszym mieście rozwiązania – mówi Maciej Gramatyka – z-ca prezydenta Tychów ds. społecznych.

Miasta należące do sieci tworzą miejsca coraz bardziej przyjazne rodzinom z dziećmi – np. pomieszczenia do przewijania maluchów, miejsca do karmienia niemowląt, specjalne stanowiska na parkingach, punkty bawialne w obiektach użyteczności publicznej itp.

CELE ELFAC:

  • wspieranie projektów skierowanych do rodzin (szczególnie wielodzietnych), aby pomóc im w godzeniu życia domowego i zawodowego oraz zachęceniu młodych ludzi do przechodzenia do dorosłości
  • stworzenie środowiska kulturalnego, społecznego i gospodarczego sprzyjającego, przyjaznego i atrakcyjnego dla rodzin z dziećmi w Europie
  • budowanie sojuszu na rzecz rodzin wśród społeczeństwa obywatelskiego, gmin i przedsiębiorstw,
  • współpraca ze strategicznymi instytucjami europejskimi w celu promowania rodzin i holistycznego spojrzenia na politykę rodzinną
  • promowanie wymiany dobrych praktyk, przyjaźni i know-how, poprawa mobilności, wymiany kulturalnej, zwalczanie ubóstwa gospodarczego i kulturowego
  • wspieranie gmin wprowadzających innowacyjne polityki rodzinne w celu stworzenia wspólnego standardu wysokiej jakości usług i świadczeń rodzinnych

Członkostwo w sieci jest bezpłatne i oznacza m.in: otrzymanie dostępu do strony internetowej, zawierającej dobre praktyki i informacje, dołączenie do szerokiego ruchu ukierunkowanego na Europę przyjazną rodzinie oraz uczestnictwo w międzynarodowych spotkaniach, seminariach i konwencjach.

Historia powstania Europejskiej Sieci Samorządów Przyjaznych Rodzinie

2 czerwca 2018 r. podczas Europejskiego Zjazdu Dużych Rodzin w Szczecinie, Europejska Federacja Dużych Rodzin (ELFAC – z ang. European Large Families Confederation) wraz z włoską prowincją Trento (Włoskie Stowarzyszenie Dużych Rodzin z Prowincji Trentino) podpisały umowę o rozpoczęciu nowej inicjatywy na poziomie europejskim: utworzenia Europejskiej Sieci Samorządów Przyjaznych Rodzinie. Pierwszymi polskimi miastami, które dołączyły do sieci były: Szczecin i Grodzisk Mazowiecki; kolejnymi: Kraków, Głogów, Legnica i Polkowice.


Źródło : http://umtychy.pl/