Wyniki egzaminu ósmoklasisty – tyscy uczniowie powyżej średniej krajowej.

 


Od 16 do 18 czerwca uczniowie szkół podstawowych w całym kraju pisali egzamin ósmoklasisty. Wyniki, jakie uzyskali tyscy uczniowie są wyższe niż średnia nie tylko w województwie śląskim, ale i w całej Polsce.

Tegoroczne średnie wyniki uczniów tyskich szkół piszących egzamin ósmoklasisty na arkuszach standardowych, zgodnie z danymi podanymi przez Centrum Informatyczne Edukacji, przedstawiają się bardzo dobrze na tle wyników w województwie śląskim i w Polsce.

Począwszy od piątku tj. 31 lipca b.r. absolwenci szkół podstawowych mogli zapoznać się w Internecie z wynikami tych egzaminów i od tego dnia mogli odbierać w swoich szkołach podstawowych Zaświadczenia  Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Jaworznie o uzyskanych wynikach.

Zaświadczenia te, ubiegający się o przyjęcie do  szkół ponadpodstawowych, są zobowiązani dostarczyć do 4 sierpnia tj. do wtorku godz. 15.00, do wybranej w pierwszym priorytecie szkoły ponadpodstawowej.


Źródło : http://umtychy.pl/