Absolutorium dla Zarządu Metropolii GZM.

 


Zgromadzenie Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii jednogłośnie udzieliło Zarządowi absolutorium za wykonanie budżetu za rok 2019.

W ubiegłym roku wydatki wyniosły ok. 950,2 mln zł, a dochody 1,1 mld zł. Najwięcej pieniędzy przeznaczono na organizację transportu miejskiego – ok. 864 mln zł.

Od 1 stycznia 2019 roku zadania trzech dotychczasowych organizatorów transportu (KZK GOP, MZK Tychy i MZKP Tarnowskie Góry) zostały przejęte przez jeden podmiot, czyli Górnośląsko-Zagłębiowską Metropolię, która następnie przekazała je do realizacji swojej jednostce – Zarządowi Transportu Metropolitalnego. Powstanie ZTM było bardzo istotne z punktu widzenia organizacyjnego. W ten sposób łatwiej jest budować spójną i jednolitą ofertę oraz zarządzać komunikacją miejską w całej Metropolii.

W ramach organizacji i integracji transportu miejskiego, pod koniec czerwca 2019 roku, Metropolia GZM uruchomiła Metrobilet. Pozwala on na korzystanie z komunikacji miejskiej Zarządu Transportu Metropolitalnego oraz pociągów Kolei Śląskich na podstawie wspólnego biletu.

Rozpoczęto także prace nad projektem nowej siatki połączeń, tzw. Metrolinii. Zgodnie z założeniami projektu 18 przyspieszonych linii autobusowych ma skrócić czas dojazdu do najważniejszych ośrodków w Metropolii. Powstanie też system nowych połączeń dowożących pasażerów do miejsc przesiadkowych, gdzie będą zatrzymywać się autobusy Metrolinii.

W ubiegłym roku Metropolia dofinansowała na kwotę 1,2 mln zł uruchomienie 15 dodatkowych połączeń kolejowych, tak aby zwiększyć ich częstotliwość na podstawowych, najbardziej obciążonych ruchem, ciągach kolejowych w obszarze GZM. Był to pierwszy krok w ramach realizacji podstawowego wariantu Kolei Metropolitalnej.

Pod koniec 2019 roku rozpoczął się proces przejmowania przez GZM infrastruktury przystankowej. Podpisano porozumienia z czterema pierwszymi gminami: Sławkowem, Świerklańcem, Tychami i Sośnicowicami.

Ponadto w 2019 roku trwały prace nad zmianami w taryfie przewozu osób i bagażu w komunikacji zbiorowej organizowanej przez ZTM. Nowa taryfa weszła w życie w marcu 2020 roku.

Rok 2019 przebiegał pod znakiem inwestycji rowerowych. Do najważniejszych działań można zaliczyć utworzenie zintegrowanego systemu wypożyczalni rowerów miejskich. Pozwala on na oddawanie wypożyczonego sprzętu w innych miastach.  W ubiegłym roku system liczył 7 miast. Metropolia jest odpowiedzialna za finansowanie relokacji rowerów.

Pod koniec ubiegłego roku Metropolia GZM ogłosiła przetarg na budowę Velostrady – szybkiej trasy rowerowej, która ma połączyć Katowice z miastami Zagłębia Dąbrowskiego.

W 2019 GZM realizowała Metropolitalny Fundusz Solidarności. To mechanizm wspierania gmin, służący wyrównywaniu między nimi różnic rozwojowych. W 2019 roku na wsparcie realizacji 106 projektów wydano ok. 60,3 mln zł.

W 2019 roku dochody Metropolii GZM wyniosły ok. 1,1 mld zł. Największą część – ok. 459 mln zł stanowiła część zmienna składki rocznej. Część stała składki rocznej wyniosła ok. 37 mln zł. Wpływy z usług przewozowych wyniosły ok. 226 mln zł. W ubiegłym roku do budżetu Metropolii trafiło ok. 376 mln zł. Ta kwota pochodzi z 5-procentowego udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych.


Źródło : https://metropoliagzm.pl/