Zmiany w systemie odbioru i zagospodarowania odpadów od 1 sierpnia.

 


W dniu 4 czerwca 2020 r. Rada Miejska w Bieruniu podjęła Uchwałę Nr VII/8/2020, na mocy której nieruchomości niezamieszkałe z dniem 01 sierpnia 2020 r. zostaną wyłączone z gminnego systemu gospodarowania odpadami komunalnymi.

W związku z powyższym m.in.:

– przedsiębiorcy,
– kierujący instytucjami kultury, oświaty lub zdrowia,
– zarządcy ogrodów działkowych,
– zarządcy cmentarzy,
– zarządcy budynków mieszkaniowych, w których znajdują się lokale użytkowe (tzw. nieruchomości mieszane)

będą musieli zawrzeć indywidualną umowę na wywóz odpadów komunalnych z firmą, która uzyskała wpis do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbioru odpadów komunalnych. Rejestr taki jest prowadzony przez Burmistrza Miasta Bierunia, a wgląd w niego dostępny jest na stronie internetowej www.bierun.pl w zakładce „Gospodarka Odpadami”:
https://www.bierun.pl/mieszkancy/wykaz-przedsiebiorcow-wpisanych-do-rejestru-dzialalnosci-regulowanej

Jednocześnie informujemy, że zawarcie umowy na odbiór i zagospodarowanie odpadów jest obowiązkowe, a Gmina jest zobligowana prowadzić kontrolę, czy przedsiębiorca takową umowę zawarł oraz czy zawarł ją z firmą posiadającą stosowne zezwolenia na odbiór odpadów.

KLUCZOWE INFORMACJE:

  • Nieruchomości niezamieszkałe od 1 sierpnia 2020 r. zostają wyłączone z systemu miejskiego.
  • Nieruchomości niezamieszkałe to m.in. firmy, urzędy, szkoły, przedszkola, żłobki, sklepy, ogródki działkowe, które składały niezależne deklaracje odpadowe.
  • Obecny odbiór na podstawie deklaracji składanych do urzędu dzielnicy zakończy się 31 lipca 2020 r.
  • Nieruchomości niezamieszkałe muszą uiścić ostatnią opłatę do miasta za lipiec 2020 r.
  • Od 1 sierpnia 2020 r. właściciele nieruchomości zobowiązani są do zawarcia umów na odbiór odpadów.
  • Miasto będzie kontrolowało czy dany podmiot zawarł umowę na odbiór odpadów i czy zadeklarowana ilość i częstotliwość odbiorów faktycznie odpowiada potrzebom danej nieruchomości.


Źródło : https://www.bierun.pl/