Konsultacje projektu zagospodarowania przestrzennego.

 


Prezydent Miasta zaprasza do konsultacji projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla trzech obszarów położonych w Tychach wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.

Zasięg konsultacji: Osiedla Jaroszowice, Urbanowice oraz Wygorzele, a w szczególności tereny projektu planu miejscowego w rejonie ulic: Jaroszowickiej i Nowowiejskiej.

Konsultacje projektu planu miejscowego odbędą się w terminie od 30 czerwca 2020 r. do 29 lipca w niżej wymienionych formach i terminach:

9 lipca 2020 r. – spotkanie otwarte (dyskusja publiczna) o godzinie 16.30, w sali 102 na I piętrze, w Urzędzie Miasta Tychy przy al. Niepodległości 49 w Tychach;

30 czerwca -12 sierpnia 2020 r. -możliwość składania uwag do Prezydenta Miasta Tychy: pisemnych na adres: al. Niepodległości 49, 43-100 Tychy, elektronicznych za pomocą elektronicznej skrzynki podawczej.

Szczególy dot. konsultacji znajdują się również na stronie

Dodatkowych informacji udzielają pracownicy Wydziału Planowania Przestrzennego i Urbanistyki pod numerem telefonu: (32) 776-37-01/37-05 lub kierowanych na adres e‑mailowy: urbanistyka@umtychy.pl

PLAKAT


Źródło : https://razemtychy.pl/