W Wodnym Parku Tychy BEZPIECZEŃSTWO to priorytet.

 


Szkło aktywowane, lampy UV, podchloryn sodu i dichlorek sodu,oraz węgiel aktywny, a do tego specjalnie wydzielone strefy w strefie kas i szatniach, osłony z plexi, dozowniki z płynem dezynfekującym, a także regularna dezynfekcja klamek, poręczy i szafek – Wodny Park Tychy jest gotowy do przyjęcia gości w nowym reżimie sanitarnym.

Z powodu epidemii koronawirusa w Polsce wszystkie strefy Wodnego Parku Tychy są nieczynne od 12 marca 2020 r. Pod koniec maja wprowadzono jednak wytyczne dotyczące tego typu obiektów. – Przygotowujemy się już od dłuższego czasu do ponownego uruchomienia wszystkich naszych stref. W tym momencie pracujemy nad rozwiązaniami mającymi zapewnić najwyższy poziom bezpieczeństwa gości odwiedzających Wodny Park Tychy. Montujemy specjalne osłony z plexi separujące pracowników od klientów, wyznaczamy strefy bezpieczeństwa przy kasach oraz w szatniach dla zachowania dystansu społecznego, a także umieszczamy dozowniki z płynem dezynfekującym. Dla gości będą udostępnione co druga szafka w przebieralniach i co drugi prysznic, a maksymalny czas przebywania klientów w obiekcie zostanie ograniczony z czterech do dwóch godzin – wylicza Zbigniew Gieleciak, Prezes Zarządu Regionalnego Centrum Gospodarki-Wodno-Ściekowej S.A. w Tychach.

Światowa Organizacja Zdrowia: Woda jest bezpieczna

Jak zapewnia Światowa Organizacja Zdrowia (WHO) – nie ma potrzeby stosowania dodatkowych środków do dezynfekcji wody podczas pandemii koronawirusa. W publikacji „Water, sanitation, hygiene and waste management for the COVID-19 virus” eksperci WHO tłumaczą, że nie ma żadnych dowodów na przeżycie wirusa COVID -19 w wodzie i zaznaczają, że koronawirusy mają niską odporność na promieniowanie UV i środki dezynfekcyjne, jak podchloryn sodu czy dwutlenek chloru, czyli środki stosowane w dezynfekcji wody we wszystkich nieckach Wodnego Parku Tychy.

– Dzięki zastosowaniu najnowocześniejszych technologii w Wodnym Parku Tychy zapewniamy najwyższą jakość wody. Obiekt posiada 14 niezależnych obiegów wody, która dezynfekowana jest poprzez działanie dichlorku sodu, następnie podchlorynu sodu, szkła aktywowanego, węgla aktywnego oraz lamp UV. Wielostopniowa dezynfekcja wody w każdym ze zbiorników basenowych, posiadającym niezależny obieg, gwarantuje bezpieczeństwo odwiedzających obiekt, a jakość wody potwierdzana jest poprzez ciągły monitoring jej parametrów – zapewnia Zbigniew Gieleciak.

Pod koniec maja zarządcom obiektów basenowych i saunowych przekazano wymagania, których spełnienie warunkuje ponowne otwarcie obiektów. – Omawiając możliwość korzystania z basenów kąpielowych i pływackich, spa, jacuzzi, wodnych placów zabaw w dobie panującej pandemii COVID-19 liczne instytucje zdrowia publicznego na całym świecie, w tym WHO i CDC zgodnie podkreślają, że nie wykazano dotychczas przypadków zakażenia SAR-CoV-2 poprzez wodę przeznaczoną do spożycia ani wodę do celów rekreacyjnych o kontrolowanej jakości, w tym wodę w basenach kąpielowych, poddawaną uzdatnianiu i dezynfekcji – wyjaśnia dr n. med. Grzegorz Juszczyk, Dyrektor Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego – Państwowego Zakładu Higieny.

Jak zapewnia zarządca Wodnego Parku Tychy, obiekt spełnia wszystkie wytyczne Głównego Inspektoratu Sanitarnego dotyczące funkcjonowania w tzw. nowym reżimie sanitarnym. Przede wszystkim prowadzona będzie stała dezynfekcja opasek z transponderami, a tzw. powierzchnie wspólne, takie jak klamki, drzwi, uchwyty szafek i poręcze będą regularnie dezynfekowane przez firmę sprzątającą. Przy zakupie biletów preferowanym rodzajem płatności będą te bezgotówkowe. Goście będą mogli korzystać z rozmieszczonych w obiekcie dozowników z płynem dezynfekcyjnym, a obowiązkowe w strefie wejścia maseczki będą zostawiać w szatniach.

– Z naszej strony spełniliśmy wszystkie, bardzo restrykcyjne wymagania, mające zapewnić najwyższy stopień bezpieczeństwa, zarówno naszym klientom, jak i naszym pracownikom. Już teraz zapraszamy więc do naszego basenu ze sztuczną falą, na nasze ekstremalne zjeżdżalnie, relaksujące baseny zewnętrzne, pierwszy w Polsce symulator surfingu pod dachem oraz klimatyczne Łaźnie Piwne i Sauny Książęce – wylicza Zbigniew Gieleciak.

Wodny Park Tychy będzie ponownie otwarty od 19 czerwca, od godziny 14.00


Źródło : https://www.wodnypark.tychy.pl/