Po 64 latach z rynku znika tygodnik „Echo”.

 


Miejska spółka Śródmieście z Tychów wydająca tygodnik „Echo”  postanowiła zawiesić jego ukazywanie się. Pismo było obecne na rynku od 64 lat, dwa lata temu zostało kupione przez zależną od ratusza spółkę. Nikt z dziennikarzy nie traci pracy, gdyż przejdą do drugiego wydawanego przez nią pisma „Twoje Tychy”.

– Decyzją zarządu spółki wydawanie Górnośląskiego Tygodnika Regionalnego „Echo” zostanie zawieszone z dniem 21 maja 2020 r. Powyższe jest spowodowane przyczynami ekonomicznymi – powiedział dla Noweinfo.pl prezes wydawcy, Andrzej Kowol. – Mamy połączone redakcje „Twoich Tychów” i „Echa”, w sumie jest to dziesięć osób. Nikt w „Echu” nie straci pracy, gdyż wszyscy znajdą zatrudnienie przy tworzeniu drugiego naszego pisma – mówi portalowi Wirtualnemedia.pl Marcin Frymer z zarządu spółki.

„Echo” ukazywało się od 1 maja 1956 roku aż do stanu wojennego, kiedy zostało zawieszone. Ukazywał się w Tychach i sąsiednich gminach. W 2018 r. z prywatnych rąk odkupiła go zależna od miasta spółka Śródmieście. W 2020 roku przesunięto termin ukazywania się „Echa” ze środy na czwartek.


Źródło : https://www.wirtualnemedia.pl/